Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Župan o razvoju skupnega regijskega potenciala

Celje, 21. oktober 2013 – Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot se je danes udeležil posveta Logistična dejavnost – regijski razvojni potencial, ki je potekal na celjski Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru (FL UM).

IMG 0063

Uvodoma je publiko nagovoril dekan Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izred. prof. dr. Bojan Rosi, ki je izpostavil pomen potenciala, ki ga nosi logistična dejavnost za regijo.

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot
je med drugim povedal: »Dejstvo je, da je slovenski trg majhen, kot je dejstvo tudi, da delujemo v času krize, ki razvoj upočasnjuje in ga postavlja pod težke izzive. Res je tudi, da slovenski logistični centri niso tehnološko najnaprednejši, če jih postavljamo ob bok tistim iz razvitejših držav. Vendar pa se moramo ob tem zavedati logističnega potenciala, ki ga s svojo osrednjo lego in pomembnimi transportnimi potmi nosi naša regija. Zato se moramo vsi subjekti, podjetniki, lokalne skupnosti in druge organizacije truditi k vzpostavitvi mreže, ki bo dolgoročno odpirala možnosti za razvoj vseh vpletenih in na ta način privabljala nov kapital ter posledično vzdigovala konkurenčnost naše regije kot celote. Vse to pa narekuje premišljeno, sistematično, ekonomično in vizionarsko ravnanje s prostorom, viri in informacijami. Gospodarna notranja povezava na celotnem območju Slovenije lahko zagotavlja lažje in boljše mednarodne povezave, kar pomeni da je nujno povezovanje tako transportnih kot gospodarskih subjektov oz. sistemov.«

IMG 0083

Poleg dekana in župana Mestne občine Celje je publiko nagovoril tudi direktor Razvojne agencije Savinjske regije gospod Janez Jazbec.

Sledila je predstavitev logističnega potenciala Savinjske regije skozi triangulacijo mnenje stroke, gospodarstva in občin, ki so jo pripravili diplomanti FL UM-ja: Samo Jamnik, Jerneja Mašera in Katja Baškovič. Izpostavili so, da bi bil logistični center v Celju po mnenju logističnih podjetij zanimiv zaradi: sinergijskih učinkov koncentriranja ponudnikov logističnih in transportnih storitev na enem mestu, skladišča z možnostjo prevzema blaga 24 ur dnevno, bližine komercialnih in javnih storitev, skupnega varovanja in sprejemanja strank za vse najemnike in lastnike objektov znotraj področja ter skupnega marketinga področja in storitev.

Povzetek prispevka dr. Braneta Semoliča (IC – LENS Lining Lab®) je zaradi njegove odsotnosti predstavila mag. Brigita Gajšek (FL UM). V njem avtor ugotavlja, da regionalna razvojna strategija ne more biti samo skupek občinskih in podjetniških projektov, ki jih predlagajo posamezne organizacije ali podjetja, ampak da gre za potrebo po prepoznavi lastnih gospodarsko-razvojnih potencialov, določitvi s tem povezanih jasnih in usklajenih razvojnih prioritet, ki razvojno povezujejo tako nosilce gospodarskega delovanja kot subjekte regionalne logistične infrastrukture.

Stojan Grgič (PROLOG)
je predstavil primer dobre logistične prakse v Vrtojbi.

IMG 0053


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje