Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

V Mestni občini Celje drevesa ščitimo in sadimo nova

Celje, 16. oktober 2013 – Mestna občina Celje bo tako kot vsako leto tudi v letošnjem jesenskem času zasadila nova drevesa. Drevesa na Savinovi ulici so prepeljana v hrambo in vzdrževanje v drevesnico upravljavca. Pri urejanju skušajo strokovne službe slediti prošnjam občanov.

Kot vsako leto bomo tudi letos v jesenskem času zasadili nova drevesa. Najprimernejše je v času mirovanja, ko drevesa odvržejo listje. Na javne zelene površine bomo zasadili 125 novih dreves, višine od 2,5 m in obsegom debla fi 12 – 14 cm ali 14- 16 cm, in sicer na naslednje lokacije:

 1. Na otoku 15 – stare dotrajane jablane nadomeščamo z mladimi
 2. V drevoredu na Kersnikovi bomo poškodovana drevesa v julijskem neurju nadomestili z novimi
 3. V drevoredu ob Ulici mesta Grevenbroich bomo drevesa, ki so se posušila nadomestili z novimi
 4. Ob Ulici mesta Grevenbroich vzporedno z Novim trgom bo zasajen nov drevored, skladno z zazidalnim načrtom
 5. Pri otroškem igrišču za Škapinovo ulico 7 – 14
 6. Dopolnjen bo drevored ob Opekarniški in Podjavorškovi ulici,
 7. Zasajena bodo drevesa na zelenico pred sedežem mestne četrti Gaberje
 8. Zasajena bodo drevesa na zelenico v parku Ledina, v križišču Teharske ceste
 9. Pri vrtcu na Čopovi ulici
 10. Dopolnjen bo drevored lip ob Cesti na Ostrožno
 11. Na zelenici med blokoma Na otoku 4 in Ljubljanska 25, kjer se je v julijskem neurju zlomil divji kostanj
 12. Zasajeni bosta dve drevesi ob Čopovi ulici 15
 13. Dopolnjen bo drevored lip na Trubarjevi ulici
 14. Nadomeščeni bosta dve drevesi v Gregorčičevi ulici
 15. Na otroškem igrišču v Drapšinovi ulici 15 bosta zasajeni dve cvetoči slivi
 16. Na otroškem igrišču v Ulici Milčinskega bo zasajeno novo drevo
 17. Na zelenici pred novim vrtcem ob Cesti v Lokrovec
 18. Dopolnjen bo drevored proti Osnovni šoli Lava
 19. Zasajena bodo drevesa na otroškem igrišču Novi trg
 20. Zasajena bodo drevesa na otroškem igrišču v Ulici Frankolovskih žrtev
 21. Na novo bo zasajenih tudi 7 dreves v Linhartovi ulici.

Obstoječi javorji v Linhartovi ulici, na tržnici so bili posajeni ob takratni zasnovi tržnice, ki je omogočala rast dreves z veliko krošnjo. Ob gradnji nove tržnice so bila s strani izvajalca del drevesa obglavljena in ob gradnji koreninski sistemi obstoječih dreves tako poškodovani, da so se drevesa posušila. Posušena drevesa so bila odstranjena razen dveh. Eno drevo je prav tako v slabem stanju, drugo drevo je bilo na novo zasajeno in bo presajeno na otroško igrišče v Ulici Frankolovskih žrtev. Ker je nova tržnica zasnovana v veliko večjem obsegu in ima precej višjo streho, kot je bila prejšnja, bodo zasajeni gabri s poudarjeno vertikalno krošnjo, nižje rasti in prilagojeni mestnemu okolju in pomanjkanju prostora, po pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje.

Tudi spomladi je bilo zasajenih 20 novih dreves in sicer gabrov drevored v Jenkovi in Oblakovi ulici.

V tem letu smo podrli 38 dreves, ki so se posušila ali pa so bila polomljena v julijskem neurju. Vsako odstranjeno drevo je bilo fotografirano ter pridobljeno potrebno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje, kjer je to bilo potrebno in z vednostjo bližnjih stanovalcev, mestne četrti ter krajevne skupnosti.

Pogosto se strokovne službe srečujejo s prošnjami občanov za odstranitev dreves, ki so moteča zanje, najpogosteje zato, ker rastejo preblizu stanovanjskega objekta in zaradi potrebnega čiščenja jesenskega listja. To so stanovalci Kovačičeve ulice, ki želijo odstraniti štiri zdrave platane. Prav tako želijo stanovalci vrstnih hiš ob pešpoti med Ulico Frankolovskih žrtev in Ulico Milčinskega odstraniti cel drevored platan. Tudi najemniki grobnih prostorov na Mestnem pokopališču Celje, ki imajo nad grobovi zasajena drevesa želijo, da se zaradi odpadanja iglic in listja ali smolenja drevesa odstrani.

Drevesa na Savinovi ulici niso bila posekana, ampak prepeljana v hrambo in vzdrževanje v drevesnico upravljavca. Drevesa  bomo ponovno zasadili v mesecu novembru, kot narekuje čas za sajenje. Tudi na Glavnem trgu ni bilo nikoli načrtovano, da se drevesa odstranijo, zato ima MOC zanje namen še naprej skrbeti, ščititi in jih vzdrževati v celotnem času gradnje. Enako kot velja za platane pri Metropolu. Odločitve v zvezi s platanami na Trgu pred Metropolom je v obdobju načrtovanja in projektiranja narekovalo več različnih strokovnih mnenj. V fazi izdelave projektne dokumentacije so se projektanti naslonili na takrat dostopno strokovno poročilo o stanju platan na Trgu pred Metropolom, ki je označilo stanje obstoječih dreves za slabo. Tudi dosaditev novih dreves v obstoječi drevored se zaradi zagotavljanja enovitosti drevoredne poteze ni izkazala kot primerna rešitev, zaradi česar je bila predlagana zamenjava dreves z novimi, kvalitetnimi sadikami, ki bi meščanom nudila takojšni učinek velikih dreves.

MOC je kljub temu naročila dodatna strokovna mnenja o stanju platan ter iskala možne kompromise za možnost ohranitve obstoječih platan na Trgu pred Metropolom. Po ponovnem posvetu in preučitvi situacije s projektanti smo se odločili, da ob novi zasnovi trga z določenimi popravki, ohranimo obstoječe platane v največji možni meri. Med izvedbo gradbenih del bo potrebno posebno skrb nameniti ohranitvi koreninskega sistema in temu primerno izvajati vse potrebne zaščitne ukrepe. Načrtovana pa je odstranitev prvega drevesa na severni strani, saj je drevo v notranjosti votlo, ker je bilo pred leti poškodovano v času požara in lahko kot tako ob hudem neurju predstavlja nevarnost za ljudi in bližnje gostinske lokale.

V jesenskem času se bo drevesa kot vsako leto obrezovalo.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje