Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Ta konec tedna spomladanska akcija čiščenja okolja v Mestni občini Celje

Celje, 20. marec 2013 – Ta konec tedna bo Mestna občina Celje organizirala tradicionalno spomladansko akcijo čiščenja okolja. Z akcijo si želimo pri občanih razvijati odgovoren odnos do urejenega okolja in spodbujati prostovoljstvo.
 
V petek, 22. marca, bodo čistili okolje v okolici osnovnih in srednjih šol, vrtcev in Mestni park. Park bodo čistili dijaki srednjih šol. Sodelovanje šol in vrtcev pri čistilni akciji je dobrodošlo v smislu spodbujanja otrok, da se na dan akcije pod vodstvom učiteljev udeležijo čiščenja okolice svojih šol oziroma vrtcev in na ta način prispevajo k urejenemu okolju.
V primeru slabega vremena se akcija organizira v petek, 5. aprila 2013.

V soboto, 23. marca, bodo čistili krajevne skupnosti in mestne četrti, Savinjsko nabrežje in okolico Šmartinskega jezera. Začetek akcije je ob 9. uri, predviden zaključek pa ob 12. uri. V primeru slabega vremena bo akcija organizirana v soboto, 6. aprila 2013.
V večini krajevnih skupnosti in mestnih četrti bodo občani seznanjeni o poteku akciji tudi na krajevno običajen način. Čistile se bodo zelenice, pešpoti, javne površine, površine ob lokalnih cestah in javnih poteh po naseljih, gozdovi in okolica Šmartinskega jezera ter nabrežje reke Savinje.

Za podrobnejše informacije za sobotno akcijo čiščenja okolja se lahko zainteresirani prostovoljci obrnejo na koordinatorje krajevnih skupnosti in mestnih četrti in na Mestno občino Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo (tel. 42 65 612).

Udeležba v čistilni akciji je prostovoljna in na lastno odgovornost. Osebe mlajše od 15 let naj se akcije udeležijo v spremstvu odrasle osebe.

Akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov (do enega kubičnega metra) poteka preko dopisnic, ki so jih gospodinjstva prejela s strani javnega podjetja Simbio, d. o. o., Celje. Prav tako lahko kosovne odpadke (v velikosti avtomobilske prikolice) štirikrat letno občani pripeljejo v zbirni center Bukovžlak.

Stopimo skupaj za lepše Celje!

ZBIRNA MESTA ZA PROSTOVOLJCE V SOBOTNI AKCIJI 2013

MČ CENTER:
sedež MČ, Gledališka 2

MČ DOLGO POLJE:
sedež MČ, Brodarjeva 4

MČ GABERJE:
Opekarniška ul. 12, Milčinskega ul. 9

MČ HUDINJA:
sedež MČ, Ul.Frankolovskih žrtev 17a,
Lahovna, pri ekološkem otoku,
Zg. Hudinja – pri ekol.otoku
Zg. Hudinja-pri ocepu za Lahovno
parkirišče nasproti Mariborske 202 (severozahodno od AC)
pri OŠ Hudinja
Zg.Hudinja 71 - Majcenov gozd
Prijateljeva ulica- pri ekološkem otoku

MČ KAJUH
sedež MČ, Malgajeva 4

MČ LAVA
sedež MČ,Iršičeva 2a

MČ DEČKOVO NASELJE
Pri objektu Pod gabri 21

MČ NOVA VAS
sedež MČ, Ul.bratov Vošnjakov 1

KS OSTROŽNO
sedež KS, Cesta na Ostrožno 90

KS LJUBEČNA
sedež KS,Kocbekova 45
ŠD Začret
Žepina- pri Kapeli
PGD Ljubečna

KS MEDLOG
sedež KS,Babno 3/a

KS POD GRADOM
sedež KS, Zagrad 90

MČ SAVINJA
sedež MČ Savinja, Ljubljanska c. 27
 
KS ŠKOFJA VAS
sedež KS, Škofja vas 38
pri gostilni Tepež (pri Šmart. jezeru)

MČ SLAVKO ŠLANDER
Družbeni prostori MČ v Ulici V. Prekomorske brigade 4,

KS ŠMARTNO
sedež KS Šmartno v R. d., Šmartno 28,

KS TEHARJE,
sedež KS, Teharje 56

KS TRNOVLJE
sedež KS, Trnoveljska c 82

ŠMARTINSKO JEZERO
RUNTOLE – pri Gradu,
Ribiški kot,
Loče pri opuščeni kmetiji Lebič,

SAVINJSKO NABREŽJE
pri Splavarju

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje