Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
NOVICE IN OBVESTILA

Župan Mestne občine Celje podprl prizadevanja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje proti reorganizaciji dejavnosti javnega zdravstva

V Celju so v torek, 15. januarja, na srečanju z novinarji svoja stališča o predlagani reorganizaciji dejavnosti javnega zdravja predstavili tudi zaposleni na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje. Vodilni celjski strokovnjaki javnega zdravja Alenka Štorman, Nuša Konec Juričič, prim. dr. Alenka Trop Skaza, mag. Andrej Planinšek, mag. Tjaša Žohar Čretnik in mag. Simona Uršič so opozorili na odprta vprašanja in tveganja ob predlagani reorganizaciji javnega zdravja.

Po mnenju večine zaposlenih bo predvidena združitev regijskih zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja v dve nacionalni ustanovi, (odločitev o tem je sprejel državni zbor novembra lani), negativno vplivala na nadaljnji razvoj javnega zdravja. Prepričani so, da vodi predlagana reorganizacija v centralizacijo javnega zdravja, zaradi katere bodo regije in prebivalci dolgoročno prikrajšani. Izrazili so bojazen, da bodo usahnili regionalni programi varovanja in krepitve zdravja, razpadle bodo številne učinkovite preventivne mreže, s tem pa bo zdravje prebivalcev in prihodnjih generacij oškodovano. Neenakosti v zdravju se bodo še poglobile. Zato želijo zaposleni na zavodu ohraniti regijsko organiziranost in avtonomne možnosti za načrtovanje, razvijanje in varovanje javnega zdravja na Celjskem.

Podporo ohranitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Celje kot osrednje regijske preventivne ustanove sta na novinarski konferenci izrazila celjski župan Bojan Šrot in poslanec v državnem zboru Srečko Meh. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič pa je na celjski zavod naslovil pismo podpore.

Regijski zavodi so s permanentnim delom na področju javnega zdravja  v zadnjih desetletjih merljivo pripomogli k izboljšanju javnega zdravja v državi in regijah.  Zavod za zdravstveno varstvo Celje bi letos praznoval že 90 let obstoja. V tem obdobju je s svojimi dejavnostmi in programi pomembno prispeval k varovanju zdravja prebivalcev na Celjskem. Vzpostavil je več odmevnih programov s področja preventive in promocije zdravja, ki jih kot primere zgledne prakse navajata domača in tudi mednarodna javnost. 121 zaposlenih na zavodu deluje za potrebe celjske regije in njenih 10 upravnih enot, 35 občin oziroma 300.000 prebivalcev. Učinki delovanja strokovnih služb zavoda se kažejo kot hitro odzivanje na grožnje ob pojavljanju nalezljivih bolezni, učinkovito obvladovanje epidemij, povečevanje znanja o vplivih okolja na zdravje ljudi in zagotavljanje kakovostnih podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti. S tesnim poznavanjem in sodelovanjem z različnimi ustanovami v regiji in lokalnih skupnostih lahko strokovnjaki prepoznavajo specifične  probleme regije, lokalnih skupnosti in posameznih populacijskih skupin in se nanje učinkovito odzivajo. Delujejo za potrebe različnih ciljnih skupin, še posebej najbolj ranljivih. Za celjski zavod je značilna tudi močna, po najvišjih standardih kakovosti organizirana laboratorijska dejavnost, ki omogoča zagotavljanje zanesljive diagnostike in preiskav. Zavod je premišljeno in racionalno regijsko organiziran. »Ker regionalni zavodi poslujemo pozitivno in za državo v sedanji strukturi ne predstavljamo dodatnih stroškov, predlagane reorganizacije ne razumemo, je ne podpiramo in je ne moremo osmisliti. Predlog reorganizacije javnega zdravja je osredotočen izključno na pravno-organizacijsko spremembo brez nujnih strokovnih vsebinskih podlag. Prepričani smo, da obstoječega sistema delovanja zavodov za zdravstveno varstvo ni mogoče spreminjati brez jasnih vsebinskih orientacij in ciljev,« je dejala Alenka Štorman, zdravnica in mikrobiologinja.
Natančnih projekcij, kako bo spremenjeni sistem deloval v prihodnosti, tudi po sprejetju novele zakona o zdravstveni dejavnosti zaposleni ne poznajo, zato izrekajo vprašanje odgovornosti v primeru nastanka negativnih posledic pri zdravju ljudi in škode v državnem premoženju.
Od 3. 1. do 6. 2. 2013 poteka v državi zbiranje 40.000 podpisov za razpis referenduma proti centralizaciji zdravstva. Referendumska pobuda je zgodba, ki si je celjski javnozdravstveniki v času socialne, gospodarske in politične krize niso želeli. Izrazili so zavedanje, da je referendum skrajno orodje, in vendar ga sprejemajo in podpirajo kot izhod v sili, saj je politika v obdobju odločanja o usodi javnega zdravja v Sloveniji argumente strokovnjakov povsem prezrla. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa združevanje zavodov in Inštituta za varovanje zdravja, je bila sprejeta kljub številnim legitimno izraženim, tehtnim argumentom. Podpora na referendumu  lahko stroki javnega zdravja omogoči dodaten čas, potreben za premišljeno dolgoročno ureditev javnega zdravja v državi, ki bo temeljila na realni strokovni in finančni oceni.
Zato tudi po presoji celjskih strokovnjakov potrebuje javno zdravje v tem trenutku glasove državljank in državljanov proti centralizaciji javnega zdravja. Naj o ureditvi javnega zdravja odloči stroka in ne politika.
***

DODATNE INFORMACIJE:
V imenu zaposlenih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje:
• Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, enota Fides, ZZV Celje, sindikalna zaupnica prim. dr. Alenka Trop Skaza, tel: 03 42 51 120
• Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, enota ZZV Celje, sindikalna zaupnica Maja Ratajc, tel: 03 42 51 210.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje