Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NOVICE IN OBVESTILA

Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2021

Celje, 2. december 2020 - Mestna občina Celje objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2021 zaslužnim občanom, drugim posameznikom in podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam (v nadaljevanju: skupinam) za profesionalne in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj, ugled in promocijo mesta Celje ter nadpovprečno uspešnim diplomantom.

Preberi več

Obvestilo za predstavnike večstanovanjskih objektov - izvajanje zimske službe na pešpoteh 

Celje, 1. december 2020 - Predstavniki večstanovanjskih objektov v Mestni občini Celje lahko na sedežu JGZ ZELENICE, Cinkarniška pot 19, brezplačno  prevzamejo 15 kg soli na objekt za posipanje javnih površin.

Preberi več

Severno vezno cesto smo danes odprli za promet


Celje, 27. november 2020 – Mestna občina Celje je iz Upravne enote Celje prejela pravnomočno uporabno dovoljenje, na podlagi katerega smo danes za promet odprli skoraj 500 metrov dolg odsek nove severne vezne ceste, ki je s prometnega vidika za naše mesto izjemno pomemben.

Severna vezna cesta prva
Foto: Gregor Katič
 
Čeprav je bila gradnja zaradi slabo nosilnega terena, ki ga je bilo potrebno dobro utrditi,  zahtevna, so strokovne službe Mestne občine Celje projekt zaključile v dobrem letu dni. Ministrstvu za infrastrukturo, izvajalcu gradbenih del in med drugimi tudi nadzorniku se zahvaljujemo za kvalitetno opravljeno delo in odlično sodelovanje, voznikom, kolesarjem in pešcem pa želimo varno uporabo naše nove prometne pridobitve. Veselimo se pomladi, ko bomo lahko okolico nove severne vezne ceste, ob kateri raste 119 javorjev, tudi lepo uredili.    
Kot smo že večkrat poudarili, nova dvopasovnica zagotavlja najkrajšo povezavo med Novo vasjo in Ostrožnim ter bistveno razbremenjuje promet v bližnjih stanovanjskih naseljih. S projektom Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce smo začeli lani jeseni. Zgradili smo tudi dve novi krožišči. Prvo krožišče povezuje severno vezno cesto s Cesto na Ostrožno,  drugo pa je zgrajeno na križanju s Cesto v Lokrovec. Pomembno je, ker na tem območju umirja promet in zagotavlja večjo prometno varnost ter večjo pretočnost. V sklopu projekta smo sočasno uredili odvodnjavanje, plinovod in telekomunikacijsko omrežje, postavili novo javno razsvetljavo in urbano opremo ter z novima avtobusnima postajališčema omogočili vzpostavitev mestnega potniškega prometa. Gradbena dela je izvajalo podjetje VOC Celje, d. o. o.


Severna vezna cesta druga
Foto:Gregor Katič

Vrednost projekta Izgradnja severne vezne ceste z infrastrukturo za kolesarje in pešce  znaša nekaj več kot 1,7 milijona eurov. Pričakujemo, da bomo letos in prihodnje leto od Ministrstva za infrastrukturo prejeli okoli pol milijona evrov iz evropske kohezijske politike. Gre za sredstva iz proračuna Evropske unije in proračuna Republike Slovenije (slovenska udeležba). Ostali denar smo zagotovili v občinskih proračunih za obdobje 2018 -  2020.
Na novo zgrajeno severno vezno cesto  smo navezali tudi most na Cesti v Lokrovec, ki smo ga sicer zgradili že lani. Pred tem je bil na tem mestu star in dotrajan most, ki je bil preozek in je stal prenizko nad vodotokom. Nov, sodoben most z obojestranskim pločnikom je protipoplavno ustrezen in višinsko prilagojen severni vezni cesti. Lokalnemu prometu osebnih vozil omogoča najhitrejši dostop preko severne vezne ceste do uvoza za stanovanjsko sosesko Dečkovo naselje – DN 10.  Investicija je stala nekaj manj kot 264.000 eurov. 

most ostrozno 2
Foto: Gregor Katič

Novo krožišče na Dečkovi cesti


Celje, 18. november 2020 – Na Dečkovi cesti, pri podjetjih Celjski sejem in Inpos bomo do konca leta izvedli eksperimentalno začasno krožišče. Podjetje VOC Celje je že začelo z deli.

Preberi več


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje