Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

NOVICE IN OBVESTILA

Neprimerno in senzacionalistično poročanje medijev o okoljskih težavah v Mestni občini Celje 

Celje, 24. 9. 2019 - V pojasnilo vsem prebivalkam in prebivalcem Celja objavljamo Mestni časopis, ki je v letu 2016 izšel na temo okolja, povezavo na študijo NIJZ "Zdavje v občini", dopis, ki smo ga prejšnji teden naslovili na Planet TV, ki je skrajno senzacionalistično poročal o okoljskih težavah v naši občini v povezavi s sanacijo zemljine pri vrtcih ter dopis, ki ga je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovil strokovnjak Biotehniške fakultete. 

Preberi več

Prenos seje mestnega sveta

Celje, 24. 9. 2019 - Danes, ob 13-ih, bo v veliki dvorani Narodnega doma 8. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Celje.

Preberi več

60 let Celjskega doma v Baški


Celje, 23. september 2019 – V petek je bila v Celjskem domu v Baški slovesnost, s katero smo obeležili 60. obletnico doma, ki je od leta 1959 izvajalec spremljevalne socialne in zdravstvene dejavnosti za celjske otroke in mladino.

Preberi več

Mestna občina Celje začenja z gradnjo severne vezne ceste

Celje, 23. september 2019 – Mestna občina Celje začenja s projektom »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce.« Podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik izbrano za izvajalca del, bo jutri uvedeno v delo. 
Projekt zajema izgradnjo 493,5 metra dolge severne vezne ceste, preureditev  212,3 metra dolge obstoječe Ceste na Ostrožno  in izgradnjo krožišča. Po trasi obeh odsekov je  predvidena ureditev pripadajoče infrastrukture za kolesarje in pešce ter vzpostavitev mestnega potniškega prometa z dvema avtobusnima postajališčema. V načrtu je tudi ureditev odvodnjavanja, postavitev javne razsvetljave, izgradnja plinovoda in telekomunikacijskega omrežja ter urbana zasaditev. 
Projekt je ocenjen na 1.650.112.21 evrov in bo zaključen do poletja 2021. Na Mestni občini Celje pričakujemo, da bomo prejeli 504.531,81 evrov nepovratnih sredstev iz evropskega Kohezijskega sklada. 
Severna vezna cesta je ključnega pomena za doseganje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje pritiska prometa proti centru mesta s povezovanjem sosednjih stanovanjskih sosesk in stanovanjskih sosesk z nakupovalnimi središči. Na tem območju je predvidena tudi izgradnja stanovanjske soseske DN 10, zato je ustrezna prometna infrastruktura še toliko bolj pomembna.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje