Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

STANOVANJSKA GRADNJA

Lokacija: k.o. Medlog; zemljišče ob Ljubljanski cesti

medlog1
Predmetno zemljišče leži na območju PUP za ureditveno območje "Na Špici".

Parcela je v izmeri 854 m2.

Parcela je stavbno zemljišče. Gradnja na obravnavani parceli bo mogoča po izvedeni hidrološki študiji in na osnovi le-te spremenjenem prostorskem aktu.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje