PREMOŽENJE MOC

KOMISIJA ZA RAVNANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM


Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem vodi postopke ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in oddajanje v najem) ter kot posvetovalno telo zavzema stališča glede ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020 - ZDLGPE, 175/2020 - ZIUOPDVE, 78/2023 – ZUNPEOVE, 78/2023 - ZORR), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem (Uradni list RS, št. 8/17) ter splošnimi akti Mestne občine Celje.

 
Člani komisije:
 
Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem
Komisijo za ravnanje z občinskim premoženjem je s sklepom z dne 19. september 2023 imenoval župan Mestne občine Celje, v naslednji sestavi:

1. Aleksandra REZAR, predsednica
2. Mateja BÖHM, namestnica predsednice
3. Tina HORVAT ALT, članica
4. Janko TROBIŠ, član
5. Polona OCVIRK, članica
6. Katja MARTINČIČ, članica
7. Manja BERGINC, članica

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje