SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 9. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 9. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Mestnega sveta Mestne občine Celje in potrditev mandata novemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2022 - 2026
 2. Seznanitev z odstopom s funkcije člana v Svetu zavoda Pokrajinski muzej Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Pokrajinski muzej Celje za preostanek mandatne dobe
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Glazija
 4. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Gimnazija Celje - Center
 5. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Vrtec Tončke Čečeve
 6. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Vrtec Anice Černejeve
 7. Soglasje k razrešitvi direktorice javnega zavoda Celjski mladinski center in soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center
 8. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2024
 9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Celje za leto 2023
 10. Poročilo o delu Civilne zaščite Mestne občine Celje v letu 2023
 11. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko Gledališče Celje - PRVA OBRAVNAVA
 12. Spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje:
  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center - SKRAJŠANI POSTOPEK 
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 13. Letni program športa v Mestni občini Celje v letu 2024
 14. *Popravljeno gradivo - Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, merilih in postopku sofinanciranja izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Celje
 15. Strategija športa v Mestni občini Celje za obdobje 2024 - 2033
 16. Strategija razvoja kulture v Mestni občini Celje za obdobje 2024 - 2027 z usmeritvami do leta 2031
 17. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Celje - PRVA OBRAVNAVA
 18. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 135/23)
 19. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 6/24) - SKRAJŠANI POSTOPEK
 20. Sklep št. 1/2024 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 21. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje