SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 5. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 5. redneseje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
dsd
 1. Predlog za imenovanje članov Občinske volilne komisije Mestne občine Celje za mandatno obdobje 2023 - 2027
 2. Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Celje o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2022
 3. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2023 - HITRI POSTOPEK
 4. Poročilo o delovanju Policijske postaje Celje za leto 2022
 5. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Celeia d.o.o.
 6. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZELENICE d.o.o.
 7. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o.
 8. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Energetika Celje d.o.o.
 9. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Inkubator Savinjske regije Celje d.o.o. 
 10. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
 11. Predstavitev projekta »Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje« in osrednje mestne kartice »Centralka«
 12. Odlok o dopolnitvah in spremembah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje – SKRAJŠANI POSTOPEK
 13. *RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Razveljavitev Sklepa o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61/23)
 14. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Košnica
 15. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje