SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 4. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 4. redneseje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Sveta zavoda Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet zavoda Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje za preostanek mandatne dobe 
 2. Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Celje 
 3. *UMIK TOČKE DNEVNEGA REDA - Odlok o organiziranju Javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje - HITRI POSTOPEK
 4. Poročanje javnih zavodov Mestne občine Celje s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti in Oddelka za splošne zadeve
  1. Poročanje javnih vrtcev
   1. Vrtec Anice Černejeve
   2. Vrtec Tončke Čečeve
   3. Vrtec Zarja
  2. Poročanje osnovnih šol
   1. I.OŠ Celje
   2. II.OŠ Celje
   3. III.OŠ Celje
   4. IV.OŠ Celje
   5. OŠ Hudinja
   6. OŠ Frana Kranjca
   7. OŠ Lava
   8. OŠ Ljubečna
   9. OŠ Frana Roša
   10. OŠ Glazija
   11. Glasbena šola Celje
  3. Poročanje javnih zavodov
   1. Ljudska univerza Celje
   2. DESETKA Celje
   3. Celjski mladinski center
   4. Regijsko študijsko središče Celje
   5. Tehno park Celje
   6. Zavod Celeia Celje
   7. Osrednja knjižnica Celje
   8. SOCIO Celje
   9. Zdravstveni dom Celje
   10. Celjske lekarne
   11. Pokrajinski muzej Celje
   12. Muzej novejše zgodovine Celje
   13. Poklicna gasilska enota Celje
  4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, ki niso zavezani k poročanju na mestnem svetu
   1. Slovensko ljudsko gledališče Celje
 5. Doregistracija družbe ZPO Celje d.o.o.
 6. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
 7. Odlok  o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in   izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod - območje DPZ-5-1
 9. Sklep št. 2/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 10. *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Poročilo javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. o izvajanju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode v letu 2022
 11. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja in pobude (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje