SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 2. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 2. konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:

 1. Predlog za imenovanje kandidata za predstavnika uporabnikov Mestne občine Celje v Svetu zavoda Splošna bolnišnica Celje
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet JZ Socio - Javni zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje 
 3. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje
 4. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Celje v letu 2023
 5. Proračun Mestne občine Celje za leto 2023 
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2023 – PRVA OBRAVNAVA
  2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023
  3. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2023 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2023
 6. Poslovnik o delu Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 7. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine na območju Mestne občine Celje - HITRI POSTOPEK
 8. Sklep št. 1/2023 o prenehanju grajenega javnega dobra
 9. Seznanitev s pobudo za mestna središča Združenja zgodovinskih mest Slovenije
 10. Okvirni terminski plan rednih sej Mestnega sveta Mestne občine Celje v letu 2023
 11. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja in pobude
  2. Vprašanja in pobude (pdf) 

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje