SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 1. DOPISNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 1. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:

 1. Predlogi za imenovanje predsednikov in članov odborov in komisij Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2022-2026
  1. Odbora za finance in premoženjska vprašanja Mestnega sveta  Mestne občine Celje
  2. Odbora za gospodarstvo in turizem Mestnega sveta  Mestne občine Celje
  3. Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta  Mestne občine Celje
  4. Odbora za okolje in prostor ter komunalo Mestnega sveta  Mestne občine Celje
  5. Statutarne komisije Mestnega sveta Mestne občine Celje 
  6. Komisije za mednarodne odnose Mestnega sveta  Mestne občine Celje
  7. Komisije za kmetijstvo Mestnega sveta Mestne občine Celje
  8. Komisije za podelitev sejemskih priznanj
  9. Komisije za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občini Mestnega sveta Mestne občine Celje
 2. Predlog za imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2022-2026
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubečna
 4. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Sveta javnega zavoda Zavod Celeia Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana v Svet javnega zavoda Zavod Celeia Celje za preostanek mandatne dobe

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje