SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 1. REDNO - KONSTITUTIVNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 1. konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:

  1. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Mestne občine Celje:
  2. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljnjem besedilu: mandatna komisija)
  3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta
  4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  5. Slovesna prisega župana in članov mestnega sveta ter pozdravni nagovor župana
  6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
Elektronski naslov je namenjen tudi
za vročanje e-dokumentov.
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje