SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 22. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 22. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:

 1. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor zavoda TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije 
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Regijsko študijsko središče
 4. Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Celje o nadzornem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2020
 5. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2021
  1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2021
  2. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje  za leto 2021 
  3. Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2021 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2021 
 6. Odlok o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Celje za leto 2022 – HITRI POSTOPEK
 7. Soglasje Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o. za najem kredita
 8. Soglasje k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za najem kredita za nakup nepremičnine
 9. Strategija razvoja gospodarstva v Mestni občini Celje 2021 - 2027
 10. Poročanje javnih zavodov Mestne občine Celje s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
  1. Poročanje javnih vrtcev
   1. Vrtec Anice Černejeve
   2. Vrtec Tončke Čečeve
   3. Vrtec Zarja
  2. Poročanje osnovnih šol
   1. I.OŠ Celje
   2. II.OŠ Celje
   3. III.OŠ Celje
   4. IV.OŠ Celje
   5. OŠ Hudinja
   6. OŠ Frana Kranjca
   7. OŠ Lava
   8. OŠ Ljubečna
   9. OŠ Frana Roša
   10. OŠ Glazija
   11. Glasbena šola Celje
  3. Poročanje javnih zavodov
   1. Ljudska univerza Celje
   2. DESETKA Celje
   3. Celjski mladinski center
   4. Tehno park Celje
   5. Zavod Celeia Celje
   6. Osrednja knjižnica Celje
   7. Regijsko študijsko središče Celje
   8. SOCIO Celje
   9. Zdravstveni dom Celje
   10. Celjske lekarne
   11. Pokrajinski muzej Celje
   12. Muzej novejše zgodovine Celje
  4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, ki niso zavezani k poročanju na mestnem svetu
   1. Slovensko ljudsko gledališče Celje
 11. Izvajanje storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje od 1. 5. 2022 dalje
 12. Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje
  1. Poročilo o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2021
  2. Letni program izvajanja gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2022
  3. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2022
 13. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 14. * UMIK TOČKE Z DNEVNEGA REDA - Odlok o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje - PRVA OBRAVNAVA
 15. Doregistracija družbe ZPO Celje d.o.o.
 16. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Mestni občini Celje - PRVA OBRAVNAVA
 17. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje