Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 13. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 13. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:

 1. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Mestnega sveta Mestne občine Celje in potrditev mandata novemu članu Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 2. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade in predlog za imenovanje novega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022
 3. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Komisije za kmetijstvo in predlog za imenovanje novega člana Komisije za kmetijstvo za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022
 4. Seznanitev z odstopom s funkcije člana Komisije za mednarodne odnose in predlog za imenovanje novega člana Komisije za mednarodne odnose za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022
 5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za mednarodne odnose  Mestnega sveta Mestne občine Celje in predlog za imenovanje novega člana Komisije za mednarodne odnose  Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2018 – 2022
 6. Soglasje k imenovanju direktorice JZ SOCIO, javnega zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje 
 7. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda III. OŠ
 8. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Frana Roša
 9. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Glasbena šola Celje
 10. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
 11. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda I. Gimnazija v Celju
 12. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Celjske lekarne
 13. * UMIK TOČKE Z DNEVNEGA REDA Informacija o delovanju Policijske postaje Celje za leto 2019
 14. Poročilo o delovanju JZ Poklicna gasilska enota Celje
 15. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA Odlok o dopolnitvi Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje - SKRAJŠANI POSTOPEK
 16. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Celeia d.o.o. 
 17. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe ZPO Celje d.o.o.
 18. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA Pomoč samozaposlenim v kulturi
 19. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA Oprostitev plačila najemnine za Nogometni klub Celje za sezono 2020/2021
 20. * UMIK TOČKE Z DNEVNEGA REDA Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjski mladinski center – PRVA OBRAVNAVA
 21. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Golovec GOJ – 5
 22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu DPZ 12
 23. * UMIK TOČKE Z DNEVNEGA REDA Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Babno - Ložnica V
 24. Sklep št. 3/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra  
 25. Sklep o ugotovitvi javne koristi v k.o. Bukovžlak
 26. Poročilo o projektih Mestne občine Celje za (evropsko) sofinanciranje
 27. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje