Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 12. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 12. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1. Soglasje k imenovanju direktorja javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Lava
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Glazija
 4. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda OŠ Hudinja
 5. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda II. OŠ 
 6. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Srednja zdravstvena šola Celje
 7. Seznanitev s predlogom Odloka o spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka v Mestni občini Celje 
 8. Informacija o delovanju Policijske postaje Celje za leto 2019
 9. Poročilo o delovanju Civilne zaščite Celje v času epidemije
 10. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2019
  1. Zaključni račun Mestne občine Celje za leto 2019
  2. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2019
  3. Poročilo o realizaciji pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2019 in jih je sklenila Mestna občina Celje v letu 2019
 11. Predhodno mnenje k Strateškemu načrtu javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje za obdobje 2020 – 2024
 12. Odlok odopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje – SKRAJŠANI POSTOPEK
 13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje
 14. Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje - Referalka in obrazložitev (pdf)
  1. Poročilo o izvajanju letnega programa gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2019 (pdf)
  2. Letni program izvajanja gospodarske javne službe »Storitve izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje« za leto 2020 (pdf)
  3. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2020 (pdf)
 15. Poročanje javnih zavodov Mestne občine Celje s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
  1. Poročanje javnih vrtcev
   1. Vrtec Anice Černejeve
   2. Vrtec Tončke Čečeve
   3. Vrtec Zarja
  2. Poročanje osnovnih šol
   1. I. OŠ Celje
   2. II. OŠ Celje
   3. III. OŠ Celje
   4. IV. OŠ Celje
   5. OŠ Hudinja
   6. OŠ Frana Kranjca
   7. OŠ Lava
   8. OŠ Ljubečna
   9. OŠ Frana Roša
   10. OŠ Glazija
   11. Glasbena šola Celje
  3. Poročanje javnih zavodov
   1. Ljudska univerza Celje
   2. DESETKA Celje
   3. Celjski mladinski center
   4. Zavod Celeia Celje
   5. Osrednja knjižnica Celje
   6. Zdravstveni dom Celje
   7. Regijsko študijsko središče
   8. SOCIO Celje
   9.  Celjske lekarne
  4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, ki niso zavezani k poročanju na mestnem svetu
   1.  Pokrajinski muzej Celje
   2.  Muzej novejše zgodovine Celje
   3.  Slovensko ljudsko gledališče Celje
 16. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Energetika Celje d.o.o. 
 17. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Inkubator Savinjske regije d.o o.
 18. Sprejem sklepov Mestne občine Celje kot edine družbenice družbe Nepremičnine Celje d.o.o.
 19. Odlok o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad - Bukovžlak in Vrhe
 20. Predhodno soglasje k prodaji nezazidanega stavbnega zemljišča v k.o. 1076 Medlog
 21. Sklep št. 2/2020 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 22. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje