Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 9. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 9. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1.  Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet zavoda Vrtec Zarja
 2. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Šolski center Celje
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda ZELENICE
 4. Predlog za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov 
 5. Proračun Mestne občine Celje
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2020 - PRVA OBRAVNAVA
  2. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2021 - PRVA OBRAVNAVA
  3. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leti 2020 in 2021
  4. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2020 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2020
  5. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2021 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2021
 6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec« – HITRI POSTOPEK
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in financiranju krajevnih skupnosti in mestnih četrti v Mestni občini Celje – HITRI POSTOPEK
 8. *DOPOLNITEV - Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Celje
 9. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje