Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 8. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 8. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:
 1.  Seznanitev z odstopom s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Celje in predlog za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022
 2. Predlog za imenovanje predstavnikov Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Tehno park
 3. Seznanitev s Poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Celje o opravljenem pregledu Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2018
 4. Rebalans proračuna Mestne občine Celje za leto 2019
  1. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2019 – HITRI POSTOPEK
  2. Sklep o spremembah sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2019
 5. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ZELENICE za urejanje in vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin – HITRI POSTOPEK
 6. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne - PRVA OBRAVNAVA
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč – PRVA OBRAVNAVA
 8. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje - PRVA OBRAVNAVA
 9. Poročilo o delovanju JZ Poklicna gasilska enota Celje
 10. Informacija o odločitvi Komisije za podelitev sejemskih priznanj Mestnega sveta Mestne občine Celje na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti
 11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spodnja Hudinja - območje HU -1
 12. Sklep št. 4/2019 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
 13. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje