Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 6. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE 
Dnevni red 6. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:  

 1. Predlog za imenovanje nadomestne predstavnice Mestne občine Celje v Svet javnega zavoda Vrtec Anice Černejeve
 2. Informacija o delovanju policijske postaje Celje za leto 2018
 3. Letna poročila javnih zavodov Mestne občine Celje s področja delovanja Oddelka za družbene dejavnosti
 4. Soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov
  1. Javni vzgojno-izobraževalni zavod Ljudska univerza Celje
  2. Javni zavod Pokrajinski muzej Celje
  3. Javni zavod Muzej novejše zgodovine Celje
  4. Javni zavod Slovensko ljudsko gledališče Celje
  5. Javni zavod Zdravstveni dom Celje
 5. Soglasje za sodelovanje v projektu "Občina po meri invalidov"
 6. Sprejem strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Celje 2019 - 2023
 7. Sklep št. 3/2019 o prenehanju grajenega javnega dobra
 8. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje