Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 3. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 3. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:  
 1. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet lokalnih skupnosti CSD Celje
 2. Predlog za imenovanje predstavnika Mestne občine Celje v Svet zavoda Celjske lekarne 
 3. Predlog za imenovanje predstavnikov MOC v Svet zavoda OŠ Ljubečna
 4. Predlog za imenovanje predstavnikov MOC v Svet zavoda Socio
 5. Proračun Mestne občine Celje za leto 2019
  1. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 – PRVA OBRAVNAVA
  2. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2019
  3. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2019 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2019
 6. Letni program športa v Mestni občini Celje v letu 2019
 7. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje – PRVA OBRAVNAVA
 8. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
 9. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Celje – PRVA OBRAVNAVA
 10. Seznanitev Mestnega sveta s prostorskim načrtovanjem na območju Delavske ulice v Celju
 11. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja in pobude (pdf)
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje