Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 2. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  
Dnevni red 2. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje:  
 1. Potrditev mandata novima članoma Mestnega sveta Mestne občine Celje za preostanek mandatne dobe v mandatnem obdobju 2018 – 2022 (pdf)
 2. Predlogi za imenovanja Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:
  1. Imenovanje predsednikov ter članov odborov in komisij Mestnega sveta Mestne občine Celje in sicer: 
  2. Imenovanje članov Nadzornega odbora Mestne občine Celje (pdf)
 3. Sklep o financiranju političnih strank in dela članov Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018 - 2022 
 4. * PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
 5. Vprašanja in pobude članov sveta
  1. Odgovori na vprašanja in pobude
  2. Vprašanja in pobude (pdf)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje