Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

GRADIVO ZA 1. KONSTITUTIVNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE  

Dnevni red 1. konstitutivne seje Mestnega sveta Mestne občine Celje: 
 1. Seznanitev s Poročilom Občinske volilne komisije Mestne občine Celje: 
  • o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje (pdf) 
  • o izidu volitev za župana Mestne občine Celje (pdf) 
  • o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti in člane svetov mestnih četrti (pdf)
 2. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana (v nadaljnem besedilu: mandatna komisija) 
 3. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta 
 4. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
 5. Slovesna prisega župana in članov sveta ter pozdravni nagovor župana 
 6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje