Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

Gradiva za obravnavo na sejah Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022:
Zapisniki odborov za 13. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje
  • Zapisnik 11. redne seje Odbora za okolje in prostor ter komunalo Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 21. 9. 2020 (pdf)
  • Zapisnik 11. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 21. 9. 2020 
  • Zapisnik 11. redne seje Odbora za finance in premoženjska vprašanja Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 22. 9. 2020 
  • Zapisnik 11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 22. 9. 2020 
  • Zapisnik 5. redne seje Statutarne komisije Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki je potekala z dne 21. 9. 2020
  • Zapisnik 15. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade z dne 16. 9. 2020 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje