Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SEJE MESTNEGA SVETA

Gradiva za obravnavo na sejah Mestnega sveta Mestne občine Celje v mandatnem obdobju 2018-2022:
Zapisniki odborov za 10. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Celje:
  • Zapisnik 8. redne seje Odbora za okolje in prostor ter komunalo Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 9. 12. 2019 
  • Zapisnik 8. redne seje Odbora za gospodarstvo in turizem Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 9. 12. 2019
  • Zapisnik 8. redne seje Odbora za finance in premoženjska vprašanja Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 10. 12. 2019
  • Zapisnik 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 10. 12. 2019
  • Zapisnik 7. redne seje Komisije za kmetijstvo Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 11. 12. 2019
  • Zapisnik 12. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade z dne 11. 12. 2019
  • Zapisnik 4. redne seje Statutarne komisije z dne 29. 11. 2019


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje