POSLOVNIK MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE CELJE

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in drugega odstavka 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine na 23. seji dne 3. 12. 2013 sprejel
Na podlagi 110. g člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje je Mestni svet Mestne občine Celje na 9. seji dne 25. oktobra 2011 potrdil uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99, 117/00, 3/04, 33/05, 70/06, 76/10 in 80/11) - prenehal veljati dne 1. 2. 2014, ki obsega:

10x10

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje