Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

DELOVNA TELESA MESTNEGA SVETA

Odbori mestnega sveta    
   
Odbor za finance in
premoženjska vprašanja:
10x10 Odbor za okolje in prostor ter
komunalo:
  10x1010x1010x10  
mag. Marjan Ferjanc (predsednik)
mag. Darja Turk (namestnica predsednika) 
Emil Sredenšek
Brigita Čokl
Darko Jojić
Andreja Erjavec
Primož Brvar
  Saša Kundih (predsednica)
Branko Verdev (namestnik predsednice)

Milan Kos
Gvido Krušič
Daniel Đumić
Maja Papič Lindič
Matija Golner


10x10
 
Odbor za družbene dejavnosti:   Odbor za gospodarstvo in turizem:
10x10    
Nataša Milohnoja (predsednica)
mag. Marijana Kolenko (namestnica predsednice) 
mag. Darja Turk
mag. Maja Voglar
Anita Ovčar
Štefanija Presker
Matija Kovač
  Peter Pišek (predsednik)
Dušanka Safran (namestnica predsednika) 
Leon Podlinšek
Darko Krušič
Aleksandra Grofelnik
Samo Seničar
Judita Zdovc

 

Pristojnosti delovnih teles mestnega sveta so opredeljene s Statutom Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15)
.
Komisije mestnega sveta    
   
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:  
Statutarna komisija:
  10x1010x1010x10  
Janko Požežnik (predsednik)
Stane Rozman (namestnik predsednika)
Leon Podlinšek
mag. Darja Turk
Miran Gracer ml.
Sašo Farčnik
Dominik Ocvirk
Matevž Jug
Vladimir Ljubek
Matija Kovač
  Damir Ivančić (predsednik)
Maja Papič Lindič (namestnica predsednika)
Sašo Farčnik
Matjaž Železnik
Matej Lednik
Vladimir Šunjevarić
Marjan Korošec

10x10
   

10x10
Komisija za podelitev sejemskih priznanj:   Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občini:
10x10    
Miran Gracer (predsednik)
Maja Papič Lindič (namestnica predsednika)
Dejan Obrez
Gvido Krušič
Jure Cvetko
Tatjana Budja
mag. Maša Cigale
  Vesna Roger (predsednica)
Matej Lednik
Mihael Zver
Tatjana Dremelj
Branko Verdev
Andreja Jurak
Karmen Kozmus Ferjan
10x10

10x10
10x10
   

10x10
     
Komisija za mednarodne odnose:   Komisija za kmetijstvo:
10x10    
Srečko Erjavec (predsednik)
mag. Simona Oset-Hliš (namestnica predsednika)
Dominik Ocvirk
Vančo Tegov
Jožef Prevolšek
Matevž Jug
Mateja Žvižej
Sandi Šarman
Slaviša Golinac
Viki Ašič
Vlajko Vučenović
  Dejan Obrez (predsednik)
mag. Marjan Ferjanc (namestnik predsednika) 
Dominik Ocvirk
Sašo Farčnik
Jože Strenčan
Martina Strniša
Jagoda Tkalec

10x10
   
10x10
10x10    
Pristojnosti delovnih teles mestnega sveta so opredeljene s Statutom Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje