DELOVNA TELESA MESTNEGA SVETA

Odbori mestnega sveta    
   
Odbor za finance in
premoženjska vprašanja:
10x10 Odbor za okolje in prostor ter
komunalo:
  10x1010x1010x10  
Simon Jevšinek (predsednik)
Mojca Cepuš (namestnica predsednika)
Andreja Erjavec
Romana Zabret
Barbara Krajšek
Primož Brvar
mag. Darja Salobir
  Saša Kundih (predsednica)
mag. Andrej Urankar (namestnik predsednice)
dr. Darko Drev
Ivan Kaučič
Martina Strniša
Alenka Golež
Nataša Brežnik


10x10
 
Odbor za družbene dejavnosti:   Odbor za gospodarstvo in turizem:
10x10    
Nataša Milohnoja (predsednica)
mag. Marijana Kolenko (namestnica predsednice)
Inge Kobe
Brigita Tratnik
Samo Seničar
dr. Ivan Žuran
Primož Golež
  Peter Pišek (predsednik)
Vesna Stojanović (namestnica predsednika)
Borut Kop
Gvido Krušič
Ludvik Stepančič
Sergej Gajić
Emil Sredenšek

 

Pristojnosti delovnih teles mestnega sveta so opredeljene s Statutom Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19 )
.
Komisije mestnega sveta    
   
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade:  
Statutarna komisija:
  10x1010x1010x10  
Damir Ivančić (predsednik)
Breda Arnšek (namestnica predsednika)
Primož Posinek
Leon Podlinšek
Samo Seničar
Miran Gracer
Sašo Farčnik
Peter Pišek

Dominik Ocvirk
  Stane Rozman (predsednik)
Brigita Tratnik (namestnica predsednika)
Luka Korošec
Tanja Leder
Nina Terglav
Pina Grabar
Sergej Gajić


10x10
   

10x10
Komisija za podelitev sejemskih priznanj:   Komisija za imenovanje, preimenovanje, ukinitev in spremembo območij ulic in naselij v občini:
10x10    
Miran Gracer (predsednik)
Sašo Fračnik (namestnik predsednika)
Jure Cvetko
Marko Kužner
Mateja Art
Gvido Krušič
Matej Krušič

  Vesna Roger (predsednica)
Barbara Krajšek (namestnica predsednice)
Luka Korošec
mag. Andrej Urankar
Vincenc Kolar
Katja Plesnik
Peter Verblač
10x10

10x10
10x10
   

10x10
     
Komisija za mednarodne odnose:   Komisija za kmetijstvo:
10x10    
Leon Podlinšek (predsednik)
Dominik Ocvirk (namestnik predsednika)
Bojan Šrot
Srečko Erjavec
Inge Kobe
Flurina Ametaj
Sandi Šarman
Vlajko Vučenovič
Samo Seničar
Danilo Krajnc
  Sašo Farčnik (predsednik)
Vladimir Ljubek (namestnik predsednika)
Jože Strenčan
Dušan Robida
Ivan Kaučič
Branko Verdev
Dominik Ocvirk


10x10
   
10x10
10x10    
Pristojnosti delovnih teles mestnega sveta so opredeljene s Statutom Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19).

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje