ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za finance

Natalija Črepinšek
vodja
e-naslov: natalija.crepinsek@celje.si

Delovno področje:
  • priprava in izvajanje občinskega proračuna ter priprava zaključnega računa in poročila o realizaciji proračuna,
  • priprava premoženjske bilance občine in pravnih oseb v lasti občine,
  • upravljanje finančnega premoženja občine,
  • vodenje finančnega poslovanja,
  • vodenje računovodstva,
  • sodelovanje pri pripravi občinskih razvojnih programov ter strategij,
  • organiziranje delovanja mestne blagajne.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje