ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Center za informatiko

Rok Kuzem
vodja
e-naslov: rok.kuzem@celje.si

Delovno področje:
  • vzpostavljanje, vzdrževanje, zagotavljanje nemotenega delovanja, zagotavljanje varnosti ter načrtovanje širitev sistema informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT),
  • informatizacija delovnih procesov občinske uprave,
  • zagotavljanje in vzdrževanje opremljenosti delovnih mest uslužbencev občinske uprave z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami,
  • neposredna podpora uslužbencem občinske uprave, javnih zavodov ter gospodarskih javnih služb s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
  • vzpostavljanje, vzdrževanje, obdelava in analiza podatkovnih zbirk občinske uprave, javnih zavodov in gospodarskih javnih služb,
  • zagotavljanje varnosti, celovitosti in dostopnosti podatkovnih zbirk občinske uprave, javnih zavodov in gospodarskih javnih služb,
  • vzpostavljanje, organiziranje, vodenje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema ter zbiranje, evidentiranje in analiziranje prostorskih in na prostor vezanih podatkov.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje