ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Glavna pisarna

Klavdija Senica
po pooblastilu
e-naslov: klavdija.senica@celje.si

Delovno področje:
  • prevzemanje in oddajanje pošte za potrebe Mestne občine Celje,
  • sprejemanje pisnih in spletnih vlog,
  • nudenje strokovne pomoči strankam pri vlaganju vlog, pregledovanje vlog, opozarjanje strank na pomanjkljivosti, dajanje splošnih informacij in nudenje pomoči strankam,
  • sprejemanje plačila upravnih storitev,
  • vodenje blagajne in opravljanje obračuna gotovinskega prometa,
  • vodenje knjige pripomb in pohval,
  • nudenje strokovne pomoči vsem javnim uslužbencem glede poslovanja po Uredbi o upravnem poslovanju,
  • usklajevanje ravnanja in vršenje nadzora nad ravnanjem z dokumentarnim gradivom,
  • vodenje, urejanje in vzdrževanje tekoče in stalne zbirke dokumentarnega gradiva Mestne občine Celje.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje