ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Služba za vzdrževanje in nabavo

Uroš Štorman
vodja
e-naslov: uros.storman@celje.si

Delovno področje:
  • izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja v upravni zgradbi in poslovnih prostorih Mestne občine Celje,
  • upravljanje z ogrevalnimi, klimatskimi in ostalimi napravami,
  • vzdrževanje službenih vozil Mestne občine Celje,
  • nabava pisarniškega materiala, osnovnih sredstev, drobnega inventarja in ostalega blaga,
  • vodenje različnih evidenc.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje