ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Služba za kadrovske in splošne zadeve

Katja Sentočnik
vodja
e-naslov: katja.sentocnik@celje.si

Delovno področje:
 • vodenje splošnih in pravnih zadev z delovnega področja oddelka,
 • naloge v zvezi z zastopanjem občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
 • vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji,
 • posredovanje informacij javnega značaja (IJZ),
 • izvajanje zakonodaje s področja ingretitete in preprečevanja korupcije (KPK),
 • zavarovanje premoženja Mestne občine Celje,
 • preverjanje verodostojnosti zemljiškoknjižnih listin pred sklenitvijo na področju zemljiškoknjižnjega usklajevanja lastništva stanovanj,
 • naloge v zvezi s sodnimi postopki in koordinacijo z zastopniki občine v teh postopkih,
 • kadrovske zadeve in organizacija dela v občinski upravi,
 • naloge, ki se nanašajo na pripravo in usklajevanje predpisov z organizacijskega in delovno-pravnega področja občinske uprave,
 • priprava in izvajanje s proračunom sprejetega kadrovskega načrta,
 • svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje,
 • medsebojno sodelovanje in operativno usklajevanje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti,
 • opravljanje administrativnih del na področju javnih del.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje