Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Socialno in zdravstveno varstvo, podelitev koncesij s področja socialne in zdravstvene dejavnosti

Branka Lazarevič
višja svetovalka za socialo in zdravstvo
e-naslov: branka.lazarevic@celje.si

Socialno in zdravstveno varstvo:
Opredeljene naloge na področju socialnega in zdravstvenega varstva so: doplačevanje oskrbe v domovih za starejše in v socialno varstvenih zavodih za odrasle, financiranje družinskih pomočnic in pomočnikov ter zagotavljanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva in lekarniške dejavnosti.

Javni zavodi na področju socialnega in zdravstvenega varstva:

Register pomembnejših veljavnih predpisov Mestne občine Celje s področja socialnega in zdravstvenega varstva:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje