ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dr. Bojan Cvelfar
vodja
e-naslov: bojan.cvelfar@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 860
e-naslov: druzbene-dejavnosti@celje.si

Pristojnosti in delovno področje:

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Celje in delovanje ter razvoj naslednjih področij:

  • Novorojenci, javna dela in predšolska vzgoja
  • Osnovnošolsko izobraževanje in mladinska raziskovalna dejavnost
  • Srednješolska dejavnost, terciarno izobraževanje in dejavnost mladih
  • Socialno in zdravstveno varstvo, podelitev koncesij s področja socialne in zdravstvene dejavnosti
  • Subvencioniranje najemnin
  • Kultura
  • Šport
  • Investicijsko vzdrževanje
  • Druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja Oddelka za družbene dejavnosti
  • Turizem in podeželje

Notranje organizacijske enote:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje