Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Polona Ocvirk
vodja
e-naslov: polonca.ocvirk@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 860, fax: 03 42 65 862
e-naslov: druzbene-dejavnosti@celje.si

Pristojnosti in delovno področje:

Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti, delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Celje in delovanje ter razvoj naslednjih področij:


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje