Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE BRASLOVČE, OBČINE LAŠKO, OBČINE POLZELA,OBČINE ŠTORE, OBČINE TABOR, OBČINE VRANSKO IN OBČINE ŽALEC

Služba za občinsko redarstvo

Matej Založnik
vodja
e-naslov: matej.zaloznik@celje.si

Delovno področje:
Služba za občinsko redarstvo deluje kot prekrškovni organ na celotnem območju občin ustanoviteljic in je pristojna:

  • delovati v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in z občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti,
  • nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki jo pooblaščajo za delo), ter vseh drugih zakonov in občinskih odlokov v tistih določilih, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora,
  • voditi prekrškovne postopke v skladu z določili Zakona o prekrških, z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti,
  • voditi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
  • odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti,
  • v sodelovanju z inšpekcijskimi službami opravljati okoljski nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
  • opozarjati na nepravilnosti in pomanjkljivosti iz drugih področij dela upravnih organov, ki so ugotovljene ob terenskem delu.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje