KABINET ZUPANA

mag. Barbara Bošnjak
vodja
e-naslov: barbara.bosnjak@celje.si
10x10
Tajništvo tel: 03 42 65 650, fax: 03 42 65 682
e-naslov: kabinet-zupana@celje.si

Pristojnosti in delovno področje:

 • strokovna, organizacijska in koordinacijska podpora izvajanju funkcije župana, podžupanje, podžupana in pooblaščenca,
 • strokovna, organizacijska in koordinacijska podpora delovanju mestnega sveta, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora,
 • strokovno delo v protokolu in uveljavljanje standardov kakovosti v protokolarnem nastopu Mestne občine Celje do občanov, institucij, države in mednarodne skupnosti,
 • načrtovanje, organiziranje in izvajanje protokola, obeleževanje mestnega in državnih praznikov ter priprava prireditev mestnega značaja,
 • zagotavljanje celostne podobe zgradbe občine ter načrtovanje in koordinacija promocijske politike občine,
 • razvijanje komuniciranja in medijske podobe Mestne občine Celje, načrtovanje in koordinacija promocijske politike ter transparentno vodenje odnosov z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
 • ažuriranje in posodabljanje spletnih strani Mestne občine Celje in Facebook profila,
 • medmestno in mednarodno sodelovanje ter vključevanje Mestne občine Celje v mednarodne projekte ter povezave,
 • koordiniranje evropskih projektov,
 • skrb za urejenost dvoran Narodnega doma ter za koordiniranje vseh aktivnosti v zvezi z oddajanjem dvoran v najem,
 • zagotavljanje celostne podobe Mestne občine Celje,
 • opravljanje tehnično-administrativnih in svetovalnih nalog ter drugih zadev z delovnega področja.


Notranje organizacijske enote:

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje