Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO

Valerija Lesjak
vodja
e-naslov: valerija.lesjak@celje.si

Delovno področje:
Služba za notranjo revizijo je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja. Skrbi za zagotavljanje spoštovanja načel zakonitosti, transparentnosti, učinkovitosti in gospodarnosti pri delovanju Mestne občine Celje.

Poglavitne naloge Službe za notranjo revizijo so:
  • izvajanje rednih in izrednih notranjih revizij občine, njenih ožjih delov ter njenih posrednih uporabnikov, vse z namenom dajanja zagotovil vodstvu občine o ustreznosti in učinkovitosti delovanja vzpostavljenega sistema notranjih kontrol,
  • priprava revizijske analize tveganosti,
  • vodenje sistema izvedenih notranjih revizij,
  • sodelovanje z zunanjimi nadzornimi institucijami.

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje