Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obvestila - lokalne volitve 2022

Objava kandidatur za župana MOC 2022 (xlsx)
Objava list kandidatov za volitve članov mestnega sveta moc (1. ve) (xlsx)
Objava list kandidatov za volitve članov mestnega sveta moc (2. ve) (xlsx)
Objava list kandidatov za volitve članov mestnega sveta moc (3. ve) (xlsx)
Objava kandidatur za krajevne skupnosti in mestne četrti (pdf)Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red kandidatov za župana:

1.
 
Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red list kandidatov:

1.   

*
Matevž Žugelj
predsednik komisije


Pravila o žrebanju vrstnega reda za določitev seznama kandidatur oziroma list kandidatov (docx)


Vabilo predstavnikom kandidatov in list kandidatov na žreb vrstnega reda (docx)


Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbeUradne ure OVK (docx)Spolne kvote
(docx)Objava kandidatur za župana moc 2022Pravila glede financiranja volilne kampanjeOmejitve stroškov volilne kampanjeObvestilo o številu podpisov skupine volivcev za podporo kandidatov za člane mestnega sveta in številu podpisov podpore kandidatu za župana Mestne občine Celje
(docx)Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 20.novembra 2022JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
RAZPIS VOLITEV
Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je razpisala redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo potekale 20.11.2022. .

GLASOVANJE
  • NA REDNEM VOLIŠČU
Kdaj:
Kje: Lokacija volišča je zapisana na obvestilu, ki ga volivci po pošti dobijo na naslov stalnega prebivališča.

  • PREDČASNO GLASOVANJE
Volivec lahko opravi glasovanje PREDČASNO, v tednu pred nedeljo, ki je določena kot dan glasovanja.
Kdaj: Vsaka občinska volilna komisija sama določi, katere dni bo potekalo predčasno glasovanje. Predčasno glasovanje v Mestni občini Celje bo potekalo v ....
Kje: Na volišču za predčasno glasovanje v avli Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje.

  • GLASOVANJE NA DOMU ZARADI BOLEZNI (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

  • MOŽNOSTI GLASOVANJA ZA INVALIDE, OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN DRUGE POSEBNE KATEGORIJE VOLIVCEV

- glasovanje po pošti (81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

- glasovanje s pomočjo druge osebe (79. člena ZVDZ) 
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v zakonu, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.

  • GLASOVANJE IZ TUJINE (80. člen ZLV)
Na lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine, kot tudi ne na diplomatskih predstavništvih ter konzulatih RS v tujini oz. na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje