LOKALNE VOLITVE 2018

10x10


Zadnja obvestila:
Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi Odprto Celje (pdf)

PISNI POZIV OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE CELJE LISTI ODPRTO CELJE ZA ODPRAVO FORMALNIH POMANJKLJIVOSTI IN ODGOVOR LISTE ODPRTO CELJE NA PISNI POZIV (pdf)OBVESTILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE:
Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je dne 26. 10. 2018 zavrnila vložene liste kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Celje (v vseh treh volilnih enotah) in vložene kandidature za člane svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Celje, ki so bile vložene pod imenom ODPRTO CELJE. Odločitve Občinske volilne komisije Mestne občine Celje so bile potrjene dne 29. 10. 2018 tudi s pravnomočnimi sodbami Upravnega sodišča v Celju.

Glasovanje na rednih lokalnih volitvah bo v nedeljo, 18. novembra 2018, na voliščih, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

PREDČASNO GLASOVANJE:
Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo v torek, 13. novembra, v sredo, 14. novembra, in v četrtek, 15. novembra 2018, med 7. in 19. uro na volišču za predčasno glasovanje v avli Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje.

GLASOVANJE PO POŠTI (OBRAZEC):
Volivke in volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje do srede, 7. novembra 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

GLASOVANJE NA DOMU (OBRAZEC):
Volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do srede, 14. novembra 2018, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu (glasovanje na domu).
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje