Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Pravila glede financiranja volilne kampanje

•    prepoved financiranja volilne kampanje za pravne osebe
•    določene so vrste prispevkov za volilno kampanjo
•    donatorji – fizične osebe – največ do višine 10 povprečnih bruto mesečnih plač v RS
•    prispevki morajo biti praviloma vplačani preko banke oz. ponudnikov plač. storitev; v gotovini so dovoljeni največ do 50 EUR
•    prag za razkritje podatkov o donatorju (v poročilu o financiranju volilne kampanje) – vsi prispevki, ki presegajo 1 povprečno bruto mesečno plačo v RS
•    organizator mora odpreti poseben TRR z oznako „za volilno kampanjo“; vse stroške za volilno kampanjo mora poravnati izključno s tega TRR
•    organizator mora pripraviti poročilo o financiranju volilne kampanje in ga posredovati v javno objavo preko spletnega portala AJPES:

https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev/Porocila_o_kampanjah/Predpisi

•    vsebino poročila določa: Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS, št. 36/14)(vir: MJU, Obveznosti po Zakonu o volilni in referendumski kampanji, mag. Mateja Prešern, 2018)

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje