Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Obvestila - lokalne volitve 2018
Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red kandidatov za župana:

1. BRANKO VERDEV, SOCIALNI DEMOKRATI
2. MATJAŽ ŽELEZNIK, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3. BOJAN ŠROT, CELJSKA ŽUPANOVA LISTA SLOVENIJE
4. MATEJA ŽVIŽEJ, LEVICA
5. SANDI SENDELBAH, FRANC PUSAR IN SKUPINA VOLIVCEV ZA »ODPRTO CELJE«
6. MAG. MARKO ZIDANŠEK, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
7. MATEVŽ VUGA, STRANKA MODERNEGA CENTRA
 
Z žrebom je bil določen naslednji vrstni red list kandidatov:

1.    SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2.    ZELENI SLOVENIJE
3.    ODPRTO CELJE*
4.    CELJSKA ŽUPANOVA LISTA
5.    STRANKA ZA DELOVNA MESTA
6.    DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
7.    LEVICA
8.    SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA
9.    NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
10.     SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS
11.     CELJSKA NEODVISNA LISTA
12.     ROBERT ČATER IN SKUPINA VOLIVCEV
13.     SOCIALNI DEMOKRATI
14.    SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS
15.     DOBRA DRŽAVA

* Liste kandidatov za vse tri volilne enote so bile zavrnjene s strani Občinske volilne komisije Mestne občine Celje. V primeru pravnomočne zavrnitve, bo izžrebano mesto št. 3 na razglasu in glasovnici ostalo prazno.
Matevž Žugelj
predsednik komisijeVabilo predstavnikom kandidatov in list kandidatov na žreb vrstnega reda
(docx)

Uradne ure OVK (docx)Spolne kvote
(docx)Objava kandidatur za župana moc 2018Pravila glede financiranja volilne kampanjeOmejitve stroškov volilne kampanje
Obvestilo o številu podpisov skupine volivcev za podporo kandidatov za člane mestnega sveta in številu podpisov podpore kandidatu za župana Mestne občine Celje
(docx)Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018
JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
RAZPIS VOLITEV
Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov, ki bodo potekale 18.11.2018. Razpis volitev je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/18. Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3.9.2018.
Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev (t.j. v nedeljo, 2.12.2018).

GLASOVANJE
  • NA REDNEM VOLIŠČU
Kdaj: V nedeljo, 18.11.2018 od 7.00 do 19.00 ure.
Kje: Lokacija volišča je zapisana na obvestilu, ki ga volivci po pošti dobijo na naslov stalnega prebivališča.

  • PREDČASNO GLASOVANJE
Volivec lahko opravi glasovanje PREDČASNO, v tednu pred nedeljo, ki je določena kot dan glasovanja.
Kdaj: Vsaka občinska volilna komisija sama določi, katere dni bo potekalo predčasno glasovanje. Predčasno glasovanje v Mestni občini Celje bo potekalo v torek 13.11.2018, sredo 14.11.2018 in četrtek 15. 11. 2018, od 7.00 do 19.00 ure.
Kje: Na volišču za predčasno glasovanje v avli Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje.

  • GLASOVANJE NA DOMU ZARADI BOLEZNI (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

  • MOŽNOSTI GLASOVANJA ZA INVALIDE, OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN DRUGE POSEBNE KATEGORIJE VOLIVCEV

- glasovanje po pošti (81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

- glasovanje s pomočjo druge osebe (79. člena ZVDZ) 
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v zakonu, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.

  • GLASOVANJE IZ TUJINE (80. člen ZLV)
Na lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine, kot tudi ne na diplomatskih predstavništvih ter konzulatih RS v tujini oz. na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja.


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje