Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje

Občinska volilna komisija Mestne občine Celje je organ občine, ki jo je na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah za obdobje štirih let imenoval Mestni svet Mestne občine Celje na 7. redni seji dne 23. 6. 2015.

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, vsak od njih ima tudi svojega namestnika. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta po možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije se imenujejo po predlogih političnih strank ter drugih organizacij občanov.Člani Občinske volilne komisije Mestne občine Celje

Matevž Žugelj

predsednik

Tina Kramer

namestnica predsednika

mag. Alenka Obrul

članica

Alex Wirth

namestnik članice

Mag. Urban Krajcar

član

Antonija Zatler

namestnica člana

Bernard Mauer

član

Pavel Platovšek

namestnik člana


Naloge komisije

  • skrbi za zakonitost volitev v mestni svet,
  • potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja seznam kandidatov oz. list kandidatov,
  • določa volišča,
  • imenuje volilne odbore,
  • ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev,
  • opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.


Komisija mora opravljati svojo funkcijo vestno in odgovorno, delovati mora samo na podlagi zakonov in drugih predpisov, kot neodvisni organ.
Komisija ima tajnika, ki je imenovan izmed delavcev občinske uprave ter ni član volilnega organa. Njegove naloge so priprava sej volilne komisije ter izvajanje odločitev volilnega organa.

Tajnica komisije: Tina Vrečko
tel.: 03 42 65 737
el. pošta: tina.vrecko@celje.si

Namestnica tajnice: mag. Nina Deržek Rožič
tel.: 03 42 65 716
el. pošta: nina.derzekrozic@celje.si


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje