Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.
OBVESTILO - rok za vložitev kandidatur

V sredo, 10. septembra 2014 ob 19. uri poteče rok za vložitev kandidatur za volitve župana Mestne občine Celje in rok za vložitev kandidatur za volitve članov Mestnega sveta Mestne občine Celje ter rok za volitve članov svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Želimo opozoriti, da je navedeni rok (10. september 2014 do 19. ure) skrajni rok za vložitev kandidatur, saj po tem roku kandidature ni več možno vložiti.

Ker želimo zagotoviti nemoteno izvajanje volilnih opravil, določenih v rokovniku Državne volilne komisije RS, vas vabimo, da vložite kandidature pred sredo, 10. septembra 2014, in sicer:

-   od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15. ure in
-   v petek, od 8. do 13.30 ure.

Kandidature lahko vložite pri:

- Tini Vrečko (namestnik tajnika OVK) v Kabinetu župana - Služba mestnega sveta ali
- Jasni Vodeb (namestnik tajnika OVk) v Kabinetu župana - Služba mestnega sveta.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na tel. številki 03 42 65 737 (Tina Vrečko) ali na tel. številki 03 42 65 826 (Jasna Vodeb).


POTRJEVANJE KANDIDATUR

Potrjevanje kandidatur listam kandidatov

 1. Liste kandidatov se predložijo OVK najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.
 2. Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.
 3. Ko OVK prejme listo kandidatov, takoj preizkusi, ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu z veljavno zakonodajo.
 4. Če OVK ugotovi, da je lista kandidatov vložena prepozno, jo zavrne.
 5. Če OVK ugotovi, da lista kandidatov ni določena v skladu z veljavno zakonodajo, jo zavrne.
 6. Če OVK ugotovi formalne pomanjkljivosti liste kandidatov, zahteva takoj od predlagatelja, da jih v treh dneh odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, OVK listo kandidatov zavrne.
 7. V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov OVK listo kandidatov zavrne v celoti ali samo glede posameznih kandidatov.
 8. Listo kandidatov, ki je pravočasno vložena in določena v skladu z veljavno zakonodajo, OVK potrdi.
 9. Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi liste kandidatov izda OVK najpozneje do osemnajstega dne pred dnem glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku liste kandidatov.
 10. Listo kandidatov v volilni enoti lahko podpre tudi skupina volivcev s svojimi podpisi. Potrebno število podpisov je najmanj 1 odstotek od števila volivcev, ki so glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski svet (v določeni volilni enoti), vendar ne manj kot 15 in ne več kot 1000.
 11. Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.

Potrjevanje kandidatur za župana

 1. Kandidate lahko predlagajo politične stranke ali volivci.
 2. Politična stranka določi kandidata po postopku, določenem z njenimi pravili.
 3. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.
 4. Kandidata lahko določi s podpisovanjem tudi skupina volivcev. Potrebno število podpisov je najmanj 2% volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.
 5. Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.

Kandidature za člane sveta krajevne skupnosti ali mestne četrti

Tretji odstavek 109. člena Zakona o lokalnih volitvah določa, da lahko kandidate za člane sveta krajevne, vaške oz. četrtne skupnosti določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice.

Za vse dodatne informacije smo na voljo na tel. številki 03 42 65 737 (Tina Vrečko) ali na tel. številki 03 42 65 826 (Jasna Vodeb).


PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje