Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

PREDČASNO GLASOVANJE

Volivke in volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu občinske volilne komisije, vendar ne prej kot pet dni pred dnevom glasovanja in ne pozneje kot dva dni pred dnevom glasovanja.

Volivke in volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti občinski volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik (na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče).
Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto po naslednjem urniku:

-      torek, 30. 9. 2014 med 7. in 19. uro
-      sredo, 1. 10. 2014 med 7. in 19. uro
-      četrtek, 2. 10. 2014 med 7. in 19. uro.
 
GLASOVANJE PO POŠTI

Po določbi 81. člena Zakona o volitvah v državni zbor lahko osebe, ki so oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu ter volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah glasujejo po pošti. Po pošti lahko glasujejo tudi osebe, ki so na dan glasovanja v zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij.

Volivec, ki želi glasovati po pošti, mora najpozneje 10 (deset) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno srede, 24. 9. 2014, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku mora navesti svoje osebne podatke ter naslov, na katerega naj mu občinska volilna komisija pošlje volilno gradivo.

Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in glasovanje pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije (80. člen Zakona o lokalnih volitvah).

Zakon o lokalnih volitvah določa, da ima volilno pravico vsak državljan v občini, v kateri ima stalno prebivališče. 
Vlogo oziroma obrazec najdete tukaj.

GLASOVANJE NA DOMU

Skladno z 81. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivec, želi glasovati na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 1.10.2014, poslati občinski volilni komisiji zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).
Vlogo oziroma obrazec najdete tukaj.


GLASOVANJE NA VOLIŠČU ZA INVALIDE

Državna volilna komisija je s Strokovnim navodilom glede načina izvajanja 79. a člena Zakona o volitvah v državni zbor št. 041-1/2014-130 z dne 24.7.2014 vsem Občinskim volilnim komisijam dala naslednja navodila in usmeritve:

1. OVK mora na območju občine določiti kot invalidom dostopna vsa tista volišča, ki so invalidom dejansko dostopna;
2. OVK volišča, ki so dostopna za invalide ne sme opredeliti kot posebna volišča torej na način, da so takšna volišča namenjena zgolj invalidom temveč mora, kot invalidom dostopna, določiti redna volišča;
3. Pri določanju volišč mora OVK upoštevati odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-156/11-29 (Uradni list RS, št. 35/14) in si prizadevati, da na območju okraja določi volišča v objektih in prostorih, ki so invalidom dostopna.

V kolikor volišče, na katerem je volivec vpisan v volilni imenik, ni dostopno invalidu, lahko volivec s seboj pripelje osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.
Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo o tem obvestiti občinsko volilno komisijo, najkasneje do 1.10.2014.
Vlogo oziroma obrazec najdete tukaj.

Državna volilna komisija je s Strokovnim navodilom glede načina izvajanja 79. a člena Zakona o volitvah v državni zbor št. 041-1/2014-130 z dne 24.7.2014 vsem Občinskim volilnim komisijam dala naslednja navodila in usmeritve:

 
  1. OVK mora na območju občine določiti kot invalidom dostopna vsa tista volišča, ki so invalidom dejansko dostopna;
  2. OVK volišča, ki so dostopna za invalide ne sme opredeliti kot posebna volišča torej na način, da so takšna volišča namenjena zgolj invalidom temveč mora, kot invalidom dostopna, določiti redna volišča;
  3. pri določanju volišč mora OVK upoštevati odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-156/11-29 (Uradni list RS, št. 35/14) in si prizadevati, da na območju okraja določi volišča v objektih in prostorih, ki so invalidom dostopna.
 

Glede na to, da je Državna volilna komisija v navodilu določila, da OVK ne sme opredeliti posebnih volišč, ki bi bila namenjena zgolj invalidom, sta občinski volilni komisiji sprejeli Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi volišč in njihovih sedežev za izvedbo lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014, s katerim sta ukinili volišče št. 950.

Še vedno pa veljajo določbe, da v kolikor volišče, na katerem je volivec vpisan v volilni imenik, ni dostopno invalidu, lahko volivec s seboj pripelje osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico.

Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom in ne na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, morajo o tem obvestiti občinsko volilno komisijo, najkasneje do 1.10.2014.
  • PREDČASNO GLASOVANJE
Volivke in volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu občinske volilne komisije, vendar ne prej kot pet dni pred dnevom glasovanja in ne pozneje kot dva dni pred dnevom glasovanja.
Volivke in volivci lahko glasujejo predčasno samo na tisti občinski volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik (na upravni enoti, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče).
Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost volivca na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto po naslednjem urniku:

-      torek, 30. 9. 2014 med 7. in 19. uro

-      sredo, 1. 10. 2014 med 7. in 19. uro

-      četrtek, 2. 10. 2014 med 7. in 19. uro.

 

 

 

 


PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE

Predstavljamo različne projekte, ki se izvajajo pod okriljem Mestne občine Celje. Poleg aktualnih projektov so navedene tudi informacije o zaključenih projektih v mandatnih obdobjih 2006-2010 in 2010-2014. Več...

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje