Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

Lokalne volitve 2014

Okrožnice občinam v zvezi z lokalnimi volitvami - Odredba o objavi datuma od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala AJPES

Na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014 (vsebina spodaj):
 
http://www.mju.gov.si/

Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/

(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).


URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014

--> Izidi volitev za župana Mestne občine Celje (Priponka)
--> Izidi volitev za Mestni svet Mestne občine Celje (Priponka)
--> Izidi volitev za člane svetov krajevnih skupnosti in člane svetov mestnih četrti Mestne občine Celje (Priponka)


POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE CELJE - LOKALNE VOLITVE 2014

--> Poročilo OVK - župan Mestne občine Celje (Priponka)
--> Poročilo OVK - Mestni svet Mestne občine Celje (Priponka)
--> Poročilo OVK - sveti krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Celje (Priponka

 
Povezave:

 


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje