KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Škofja vas
Škofja vas 38 
3211 Škofja vas
telefon: 03 490 40 80
fax: 03 490 40 81
gsm: 031 244 830
e-pošta: skofja.vas@celje.si
Predsednik: mag. Martin Stožir
Koordinator: Metka Krempuš
uradne ure: sreda in petek od 9.00 do 11.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Škofja vas
10x10
Na mestu, kjer potok Hudinja ob južnem koncu strmega slemena napravi zavoj proti zahodu, leži večje naselje Škofja vas. Domačije ležijo na obeh straneh potoka, ceste in na pobočju.
Leta 1850 je postala po uvedbi novih občin občina Škofja vas sestavni del občine Vojnik. 1875, 25 let kasneje, je postala samostojna občina kateri je bil takrat na čelu predsednik in mlinar Ignacij Premšak. Občina Škofja vas je leta 1890 prešla v narodne roke in v njih ostala. 1. septembra 1891 so Krški škofje imenovali Škofjo vas v katastrsko občino. Škofja vas je bila v tedanjem času največja izmed šestih katastrskih občin.

V aprilu 1952 je bil sprejet zakon o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in občine. V okraju Celje se je okolica med drugim oblikovala v občino Škofja vas, v katero sta kot sestavni del takrat bili vključeni tudi naselji Ljubečna in Trnovlje. Leta 1955, ko je občina postala temeljna politična teritorialna enota in je nastala občina Celje, se je zaradi upravnih sprememb vanjo vključila tudi Škofja vas. Kot organi samoupravljanja so v novo oblikovanih občinah začeli delovati krajevni uradi. Te so po letu 1965 z novo sprejeto ustavo nadomestile krajevne skupnosti kot posebna oblika samoupravljanja v vaških okoljih. Z odlokom Skupščine občine Celje je bila 28.4.1965 ustanovljena tudi Krajevna skupnost Škofja vas.

Danes je Škofja vas del mestne občine Celje, katero sestavlja 10 mestnih četrti in 9 krajevnih skupnosti. Razteza se na 701ha in šteje približno 2300 prebivalcev.  

V KS Škofja vas delujejo razna društva, najstarejše med njimi je Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas, katerega predsednik je Tomaž Kmecl, Kulturno društvo Bratov Dobrotinšek, deluje pod vodstvom Sentočnik Vinka, Društvo upokojencev Škofja vas vodi predsednica Milica Les, ZBVNOB Škofja vas - Ljubečna deluje pod okriljem predsednika Branka Verdeva in Krajevna organizacija Rdečega križa Škofja vas, za katero delovanje skrbi Marjana Dolenc.

Krajevna skupnost praznuje krajevni praznik 1. septembra, in sicer v spomin na leto 1891, ko je postala katastrska občina.

Krajevna skupnost ima tudi svoj grb:

Opis grba:
- znak v obliki ščita je izvorno sinonim zaščite in je osnova za grb
- kapa na vrhu grba je škofovska kapa/Škofja vas. Spomin na leto 1891, ko so Krški škofje imenovali Škofjo vas v katastrsko občino
- modra valovita črta pomeni reko Hudinjo, reko življenja, pomembno za kmetijstvo in preživetje
- pod modro črto je simbol hmelja - kobula, zelo pomembna rastlina za naš kraj, saj je hmelj prinesel blagostanje in razvoj v naše kraje.10x10
Organi Krajevne skupnosti Škofja vas
Svet Krajevne skupnosti:
funkcija:
1. mag. Martin Stožir predsednik
2. Luka Čepin namestnik
3. Metka Hojnik Verdev članica
4. Barbara Krajšek
članica
5. Franc Mirt
član
6. Tatjana Dremelj članica
7. Andrej Belina član

Komisija za komunalo: funkcija:
1.
2.
3.

Seje organov Krajevne skupnosti Škofja vas
Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Škofja vas z dne 22. avgust 2023
Vabilo na 6. redno sejo Sveta KS Škofja vas z dne 22. avgust 2023

Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Škofja vas z dne 14. junij 2023
Vabilo na 5. redno sejo Sveta KS Škofja vas z dne 14. junij 2023

Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Škofja vas z dne 9. maj 2023
Vabilo na 4. redno sejo Sveta KS Škofja vas z dne 9. maj 2023

Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Škofja vas z dne 15. februar 2023
Vabilo na 3. redno sejo Sveta KS Škofja vas z dne 15. februar 2023

Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Škofja vas z dne 5. januar 2023
Vabilo na 2. redno sejo Sveta KS Škofja vas z dne 5. januar 2023

ZAPISNIK 1. USTANOVNE SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 5. JANUAR 2023
VABILO NA 1. USTANOVNO SEJO SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 5.JANUAR 2023

ZAPISNIK 18. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 14. NOVEMBER 2022

ZAPISNIK 17. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 6. SEPTEMBER 2022

ZAPISNIK 16. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 21. JUNIJ 2022

ZAPISNIK 15. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 6. APRIL 2022

ZAPISNIK 14. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 20. JANUAR 2022

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 4. NOVEMBER 2021

ZAPISNIK 12. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 2. SEPTEMBER 2021

ZAPISNIK 11. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 12. JULIJ 2021

ZAPISNIK 10. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 31. MAREC 2021ZAPISNIK 9. SEJA SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 9. IN 10. DECEMBER 2020

ZAPISNIK 8. SEJA SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 30. SEPTEMBER 2020

ZAPISNIK 7. SEJA SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 10. JUNIJ 2020

ZAPISNIK 6. SEJA SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 12. MAREC 2020ZAPISNIK 5. SEJA SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 27. NOVEMBER 2019

ZAPISNIK 4. SEJA SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 29. AVGUST 2019


ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 23. MAJ 2019

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 8. JANUAR 2019

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA KS ŠKOFJA VAS Z DNE 6. DECEMBER 2018

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje