Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Škofja vas
Škofja vas 38 
3211 Škofja vas
telefon: 03 490 40 80
fax: 03 490 40 81
gsm: 031 244 830
e-pošta: skofja.vas@celje.si
Predsednik: Metka Hojnik Verdev
Koordinator: Metka Krempuš
uradne ure: ponedeljek: 9.00 - 12.00
sreda: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Škofja vas
10x10
Na mestu, kjer potok Hudinja ob južnem koncu strmega slemena napravi zavoj proti zahodu, leži večje naselje Škofja vas. Domačije ležijo na obeh straneh potoka, ceste in na pobočju.
Leta 1850 je postala po uvedbi novih občin občina Škofja vas sestavni del občine Vojnik. Leta 1875, 25 let kasneje, je postala Škofja vas samostojna občina. Občina je leta 1890 prešla v narodne roke in v njih ostala. 1. septembra 1891 so Krški škofje imenovali Škofjo vas v katastrsko občino.   Škofja vas je bila v tedanjem času največja izmed šestih katastrskih občin.

Leta 1955, ko je občina postala temeljna politična teritorialna enote in je nastala občina Celje, se je zaradi upravnih sprememb vanjo vključila tudi Škofja vas.

Danes je Škofja vas del mestne občine Celje, katero sestavlja 10 mestnih četrti in 9 krajevnih skupnosti. Razteza se na 701ha in šteje približno 2300 prebivalcev.  

V KS Škofja vas delujejo razna društva, najstarejše med njimi je Prostovoljno gasilsko društvo Škofja vas, katerega predsednik je Tomaž Kmecl, Kulturno društvo Bratov Dobrotinšek, predsednik je Boris Fidler; Društvo upokojencev Škofja vas vodi predsednica Milica Les in ZBVNOB Škofja vas - Ljubečna, katerega predsednik je Martin Grosek.

Krajevna skupnost praznuje krajevni praznik  1. septembra, in sicer v spomin na leto 1891, ko je postala katastrska občina.10x10
Organi Krajevne skupnosti Škofja vas
Svet Krajevne skupnosti:
funkcija:
1. Metka Hojnik Verdev predsednica
2. Jure Grad namestnik
3. Tatjana Dremelj članica
4. Tatjana Budja
članica
5. Andrej Belina
član
6. Karolina Vrhovšek članica
7. Tomaž Gorenšek član

Komisija za komunalo: funkcija:
1. Željko Pavlovič predsednik
2. Milena Kačičnik članica
3. Tatjana Budja članica

Seje organov Krajevne skupnosti Škofja vasMestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje