Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Pod gradom
Zagrad 90
3000 Celje
telefon: 03 548 42 45
gsm: 051 663 979
e-pošta: pod.gradom@celje.si
Predsednik: Sašo Farčnik
Koordinator: Vesna Kočevar
uradne ure: sreda: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
četrtek: 9.00 - 12.00 in
prvi, tretji in peti petek v mesecu: 8.00 - 10.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Pod Gradom
10x10
Leta 1965 je bila z Odlokom Mestnega ljudskega odbora občine Celje  ustanovljena sedanja Krajevna skupnost Pod gradom. Velikost KS je 2020 ha, število krajanov pa niha od 2900-3400. KS Pod gradom sodi med večje KS V Mestni občini Celje in je geografsko zelo razgibana, saj jo zaokrožujejo hribi, kot so: BAVČ, GRMADA, GRAC, VIPOTA in SLOMNIK. Poleg hribov KS razpolavlja železnica Maribor-Zidani most, reka Savinja in magistralna cesta Celje-Laško. Vse našteto pa je že od začetka vplivalo na razvoj KS.
Naselja na desnem bregu Savinje so: BREG, MIKLAVŠKI HRIB z delom LISC, POLULE, KOŠNICA, TREMERJE, na levem bregu Savinje so: ZAGRAD, PEČOVNIK, OSENCA in ZVODNO. Krajevna skupnost tako zaključuje južni del MO Celje, tako da meji na zahodu na občino Žalec, na jugu na občino Laško in na vzhodu na občino Štore.

Na našem območju med drugim delujejo naslednja društva: Kulturno umetniško društvo Svoboda Zagrad, Moško pevsko društvo Pod gradom, Kvartet Grmada, Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad-Pečovnik, Kulturno etnološko  društvo Tremerje, Krajevna organizacija Rdečega križa Pod gradom, Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Tone Grčar- Zagrad, Čebelarsko društvo Henrik Peternel, Sekcija za ročna dela.

V naši krajevni skupnosti se nahaja tudi Stari grad in je ponos kraju in Celju in po katerem  krajevna skupnost nosi tudi ime. Ponosni smo na pridobitev »Polulske lepotice« - Osnovne šole Frana Kranjca v kateri naši mlajši rodovi pridobivajo znanje za življenje in moderno urejen vrtec. Leta 2004 je bila v Pečovniku-Rifengozdu postavljena sodobna centralna čistilna naprava. Imamo tudi novo Celjsko kočo in smučišče, katero uporabljajo krajani in Celjani.

Krajevna skupnost ima svoj krajevni praznik na dan 16. septembra. V tem tednu vsako leto pripravimo srečanje starejših krajanov s pogostitvijo in kratkim kulturnim programom. To je dan,  ko so leta 1944 rudarji rudnika Pečovnik prekinili z delom in se množično vključili v narodno osvobodilno gibanje.10x10
Organi Krajevne skupnosti Pod Gradom
Svet Krajevne skupnosti Pod Gradom: funkcija:
1. Sašo Farčnik predsednik
2. Vladimir Ljubek podpredsednik
3. Janez Sivka
član
4. Suzi Kvas
članica
5. Irma Jurkovšek
članica
6. Rikard Majcen
član
7. Maks Vrečer
član

Komisija za komunalo: funkcija:
1. .
predsednica
2. član
3. članica

Komisija za socialo: funkcija:
1. .
predsednica
2. član
3. član

Seje organov Krajevne skupnosti Pod Gradom
 

{slider=Zemljevid Krajevne skupnosti Pod Gradom}

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje