Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Pod gradom
Zagrad 90
3000 Celje
telefon: 03 548 42 45
gsm: 031 360 320
e-pošta: pod.gradom@celje.si
Predsednik: Sašo Farčnik
Koordinator: Carmen Hriberšek
uradne ure: sreda: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
vsak drugi in četrti četrtek v mesecu: 8.00 - 12.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Pod Gradom
10x10
Leta 1965 je bila z Odlokom Mestnega ljudskega odbora občine Celje  ustanovljena sedanja Krajevna skupnost Pod gradom. Velikost KS je 2020 ha, število krajanov pa niha od 2900-3400. KS Pod gradom sodi med večje KS V Mestni občini Celje in je geografsko zelo razgibana.
Na našem območju med drugim delujejo naslednja društva: Kulturno umetniško društvo Svoboda Zagrad, Moško pevsko društvo Pod gradom, Kvartet Grmada, Prostovoljno gasilsko društvo Zagrad-Pečovnik, Kulturno etnološko  društvo Tremerje, Krajevna organizacija Rdečega križa Pod gradom, Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Tone Grčar- Zagrad, Čebelarsko društvo Henrik Peternel, Sekcija za ročna dela.

V naši krajevni skupnosti se nahaja tudi Stari grad in je ponos kraju in Celju in po katerem  krajevna skupnost nosi tudi ime. Ponosni smo na pridobitev »Polulske lepotice« - Osnovne šole Frana Kranjca v kateri naši mlajši rodovi pridobivajo znanje za življenje in moderno urejen vrtec. Leta 2004 je bila v Pečovniku-Rifengozdu postavljena sodobna centralna čistilna naprava. Imamo tudi novo Celjsko kočo in smučišče, katero uporabljajo krajani in Celjani.

Krajevna skupnost ima svoj krajevni praznik na dan 16. septembra. V tem tednu vsako leto pripravimo srečanje starejših krajanov s pogostitvijo in kratkim kulturnim programom. To je dan,  ko so leta 1944 rudarji rudnika Pečovnik prekinili z delom in se množično vključili v narodno osvobodilno gibanje.10x10
Organi Krajevne skupnosti Pod Gradom
Svet Krajevne skupnosti Pod Gradom: funkcija:
1. Sašo Farčnik predsednik
2. Rikard Majcen podpredsednik
3. Janez Sivka
član
4. Suzi Kvas
članica
5. Irma Jurkovšek
članica
6. Maks Vrečer član

Odbor za družbene dejavnosti: funkcija:
1. Janez Sivka
predsednica
2. Suzi Kvas
članica
3. Irma Jurkovšek
članica

Odbor za okolje in prostor ter komunalo: funkcija:
1. Maks Vrečer
predsednik
2. Janez Sivka
član
3. Rikard Majcen član

Seje organov Krajevne skupnosti Pod Gradom

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje