Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Medlog
Babno 3/a 
3000 Celje
telefon: 03 492 12 13
fax: 03 492 12 12
gsm: 051 663 979
e-pošta: medlog@celje.si
Predsednik: Andrej Pišek
Koordinator: Vesna Kočevar
uradne ure: ponedeljek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.30
torek: 9.00 - 12.00 in 
drugi in četrti petek v mesecu: 8.00 - 10.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Medlog
Krajevna skupnost Medlog je bila ustanovljena leta 1965. Ime »med logi« se je pojavilo leta 1436. V Krajevno skupnost Medlog so vključena naselja Medlog, Babno, Ložnica pri Celju, del Lave, del Ljubljanske ceste, Božičeva, Nazorjeva, Kettejeva in Badovinčeva ulica.
Na področju krajevne skupnosti delujejo naslednja društva: Kajak kanu klub Nivo Celje, Prostovoljno gasilsko društvo Babno, Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Medlog in  Aeroklub  Celje.

Krajevna skupnost praznuje krajevni praznik  17. marca, v spomin na ustanovitev katastrske občine Medlog, leta 1849, po odloku Marije Terezije.

10x10
ks-medlog

10x10
Organi Krajevne skupnosti Medlog
Svet Krajevne skupnosti: funkcija:
1. Andrej Pišek
predsednik
2.
Jože Strenčan
podpredsednik
3. Romana Jurhar
članica
4. Mateja Zalokar
članica
5. Anton Filipič
član
6. Andrej Šelih
član

Komisija za področje komunalnega gospodarstva, urejanja prostora, varstva okolja ter sodelovanje z gospodarskimi subjekti: funkcija:
1. Andrej Pišek predsednik
2.
Simon Erjavec član
3. Benjamin Gorečan član
4. Viktor Zupanc član
5. Karel Mirnik član

Komisija za področje socialnega varstva in družbenih dejavnosti: funkcija:
1. Bernardka Ulaga predsednica
2.
Katja Funtek
3. Marija Mirnik
4. Jože Strenčan
5. Barbara Zalokar

Komisija za priznanja: funkcija:
1. Andrej Pišek
2.
Karel Mirnik
3. Bernardka Ulaga

Statutarna komisija: funkcija:
1. Simon Erjavec
2.
Drago Zorko
3. Barbara Zalokar

Seje organov Krajevne skupnosti Medlog

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
fax:   03 42 65 682
e-pošta:   mestna.obcina.celje@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje