Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Ljubečna
Kocbekova 45
3202 Ljubečna
telefon: 03 546 12 36
fax: 03 427 02 44
gsm: 031 244 830
e-pošta: ljubecna@celje.si
spletna stran: www.ljubecna.si
Predsednik: Jure Naglič
Koordinator: Metka Krempuš
uradne ure: torek: 9.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00
četrtek: 9.00 - 12.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Ljubečna
10x10
Podrobnejši in natančnejši zapisi o Ljubečni so zabeleženi z nastankom »naše šolske občine Ljubečna« leta 1904. Poleg sedanje površine (938 ha) krajevne skupnosti Ljubečna je bil tudi kraj Trnovlje. Na področju takratne šolske občine Ljubečna je omenjenih 205 hiš. Kraj Ljubečna je omenjen že v mnogih cerkvenih zapisih in listinah okoliških krajev: Škofja vas, Vojnik, Teharje in drugih. Žal pravega izvora samega imena Ljubečna ni zaslediti. Mnogo pomembnih podatkov je v knjižici Ljubečna skozi čas iz leta 1986 (letopis dogodkov od leta 1884 do 1986).
Podrobnejši in natančnejši zapisi o Ljubečni so zabeleženi z nastankom »naše šolske občine Ljubečna« leta 1904. Poleg sedanje površine (938 ha) krajevne skupnosti Ljubečna je bil tudi kraj Trnovlje. Na področju takratne šolske občine Ljubečna je omenjenih 205 hiš. Kraj Ljubečna je omenjen že v mnogih cerkvenih zapisih in listinah okoliških krajev: Škofja vas, Vojnik, Teharje in drugih. Žal pravega izvora samega imena Ljubečna ni zaslediti. Mnogo pomembnih podatkov je v knjižici Ljubečna skozi čas iz leta 1986 (letopis dogodkov od leta 1884 do 1986).

Zanimiv datum za KS Ljubečna je postal dogodek iz leta 1935 in sicer 15. – 18. junij, ko se je začela stavka delavcev v opekarnah Ložnica pri Žalcu, Celje in Ljubečna. V tem tednu praznujemo tudi praznik naše Krajevne skupnosti Ljubečna, saj največje prepoznavanje kraja prihaja prav zaradi najkvalitetnejše gline in s tem opečnih izdelkov. V aprilu 1952 je bil sprejet zakon o razdelitvi  LR Slovenije na mesta, okraje in občine. V okraju Celje se je okolica med drugim oblikovala v občino Škofja vas, v katero se je kot sestavni del vključila tudi Ljubečna. V letu 1955 se je, v okviru katastrske občine Trnovlje, Ljubečna vključila v občino Celje. Kot organi samoupravljanja so v novo oblikovanih občinah začeli delovati krajevni uradi. Te so po letu 1965 z novo sprejeto ustavo nadomestile krajevne skupnosti kot posebna oblika samoupravljanja v vaških okoljih. Z odlokom Skupščine občine Celje je bila 28.4.1965 ustanovljena tudi Krajevna skupnost Ljubečna. Celoten okoliš se nahaja v ravnini, le proti vzhodu, t.j. Šmiklavžu in Lipovcu, se vzdiguje rahlo valovit svet, kateri se razprostira od juga proti severu ter ima podolžno, proti jugu odprto dolino, po kateri se preliva majhen potoček – Vzhodna Ložnica.

V KS Ljubečna je v društveno življenje aktivno vključenih več kot četrtina prebivalcev.

Največje, odlično organizirano in delovno je PGD Ljubečna – aktivno že 90 let.

1948 je bilo ustanovljeno KUD Kajuh Ljubečna in delovalo predvsem na gledaliških predstavah in brani besedi. Aktivnejše življenje KUD Ljubečna se začne po izvedbi prve Zlate harmonike, katere organizator je gasilsko društvo Ljubečna.

Imamo še tri športna društva in sicer: ŠD Začret, ŠD Tomaž iz Šmiklavža in, nazadnje ustanovljeno, ŠD Ljubečna.

V kraju zelo aktivno deluje  tudi Društvo upokojencev ter ZBVNOB Ljubečna-Škofja vas.

Od ustanovitve prve šole na Ljubečni je minilo preko 100 let in pred več kot 10 leti smo dobili novo OŠ Ljubečna. Ta ustvarja s svojimi učenci, učitelji in prebivalci samega kraja življenjski krog, ki skupaj diha, se razvija, uči drug od drugega in daje energijo k razvoju Ljubečne.

Mnogo je še zanimivih ljudi, obrtnikov, podjetnikov in tistih, ki živijo v naši KS, predvsem pa skrbijo za prijaznejše sobivanje krajanov in razvoj Ljubečne.10x10
Organi Krajevne skupnosti Ljubečna
Svet Krajevne skupnosti: funkcija:
1. Jure Naglič predsednik
2. Gorazd Železnik
namestnik predsednika
3. Stanka Mirnik
članica
4. Lidija Gornjak
članica
5. Aljoša Naglič
član
6. Dejan Brecl član

Oseba: področje:
1. Gorazd Železnik  kultura
2. Dejan Brecl  godba na pihala
3. Jure Naglič športna društva
4. Lidija Gornjak gasilsko društvo
5. Stanka Mirnik RK in DU Ljubečna
6. Aljoša Naglič hortikultura
7. Ignac Trobiš gospodarstvo

Seje organov Krajevne skupnosti Ljubečna 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje