KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Krajevna skupnost Ljubečna
Kocbekova 45
3202 Ljubečna
telefon: 03 546 12 36
fax: 03 427 02 44
gsm: 031 244 830
e-pošta: ljubecna@celje.si
spletna stran: www.ljubecna.si
Predsednik: Gorazd Železnik
Koordinator: Metka Krempuš
uradne ure: torek in četrtek od 9.00 do 11.00
Predstavitev Krajevne skupnosti Ljubečna
10x10
Podrobnejši in natančnejši zapisi o Ljubečni so zabeleženi z nastankom »naše šolske občine Ljubečna« leta 1904. Poleg sedanje površine (938 ha) krajevne skupnosti Ljubečna je bil tudi kraj Trnovlje. Na področju takratne šolske občine Ljubečna je omenjenih 205 hiš. Kraj Ljubečna je omenjen že v mnogih cerkvenih zapisih in listinah okoliških krajev: Škofja vas, Vojnik, Teharje in drugih. Žal pravega izvora samega imena Ljubečna ni zaslediti. Mnogo pomembnih podatkov je v knjižici Ljubečna skozi čas iz leta 1986 (letopis dogodkov od leta 1884 do 1986).
Podrobnejši in natančnejši zapisi o Ljubečni so zabeleženi z nastankom »naše šolske občine Ljubečna« leta 1904. Poleg sedanje površine (938 ha) krajevne skupnosti Ljubečna je bil tudi kraj Trnovlje. Na področju takratne šolske občine Ljubečna je omenjenih 205 hiš. Kraj Ljubečna je omenjen že v mnogih cerkvenih zapisih in listinah okoliških krajev: Škofja vas, Vojnik, Teharje in drugih. Žal pravega izvora samega imena Ljubečna ni zaslediti. Mnogo pomembnih podatkov je v knjižici Ljubečna skozi čas iz leta 1986 (letopis dogodkov od leta 1884 do 1986).

Zanimiv datum za KS Ljubečna je postal dogodek iz leta 1935 in sicer 15. – 18. junij, ko se je začela stavka delavcev v opekarnah Ložnica pri Žalcu, Celje in Ljubečna. V tem tednu praznujemo tudi praznik naše Krajevne skupnosti Ljubečna, saj največje prepoznavanje kraja prihaja prav zaradi najkvalitetnejše gline in s tem opečnih izdelkov. V aprilu 1952 je bil sprejet zakon o razdelitvi  LR Slovenije na mesta, okraje in občine. V okraju Celje se je okolica med drugim oblikovala v občino Škofja vas, v katero se je kot sestavni del vključila tudi Ljubečna. V letu 1955 se je, v okviru katastrske občine Trnovlje, Ljubečna vključila v občino Celje. Kot organi samoupravljanja so v novo oblikovanih občinah začeli delovati krajevni uradi. Te so po letu 1965 z novo sprejeto ustavo nadomestile krajevne skupnosti kot posebna oblika samoupravljanja v vaških okoljih. Z odlokom Skupščine občine Celje je bila 28.4.1965 ustanovljena tudi Krajevna skupnost Ljubečna. Celoten okoliš se nahaja v ravnini, le proti vzhodu, t.j. Šmiklavžu in Lipovcu, se vzdiguje rahlo valovit svet, kateri se razprostira od juga proti severu ter ima podolžno, proti jugu odprto dolino, po kateri se preliva majhen potoček – Vzhodna Ložnica.

V KS Ljubečna je v društveno življenje aktivno vključenih več kot četrtina prebivalcev.

Največje, odlično organizirano in delovno je PGD Ljubečna – aktivno že 90 let.

1948 je bilo ustanovljeno KUD Kajuh Ljubečna in delovalo predvsem na gledaliških predstavah in brani besedi. Aktivnejše življenje KUD Ljubečna se začne po izvedbi prve Zlate harmonike, katere organizator je gasilsko društvo Ljubečna.

Imamo še tri športna društva in sicer: ŠD Začret, ŠD Tomaž iz Šmiklavža in, nazadnje ustanovljeno, ŠD Ljubečna.

V kraju zelo aktivno deluje  tudi Društvo upokojencev ter ZBVNOB Ljubečna-Škofja vas.

Od ustanovitve prve šole na Ljubečni je minilo preko 100 let in pred več kot 10 leti smo dobili novo OŠ Ljubečna. Ta ustvarja s svojimi učenci, učitelji in prebivalci samega kraja življenjski krog, ki skupaj diha, se razvija, uči drug od drugega in daje energijo k razvoju Ljubečne.

Mnogo je še zanimivih ljudi, obrtnikov, podjetnikov in tistih, ki živijo v naši KS, predvsem pa skrbijo za prijaznejše sobivanje krajanov in razvoj Ljubečne.10x10
Organi Krajevne skupnosti Ljubečna
Svet Krajevne skupnosti: funkcija:
1. Gorazd Železnik predsednik
2. Dejan Brecl namestnik
3. Tina Hrastnik članica
4. Martina Golež članica
5. Lidija Gornjak članica
6. Stanislava Mirnik članica
7. Marjana Vengust članica

Oseba: področje:
1.  kultura
2.  godba na pihala
3. športna društva
4. gasilsko društvo
5. RK in DU Ljubečna
6. hortikultura

Seje organov Krajevne skupnosti Ljubečna
Vabilo na 8. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 27. novembra 2023
Zapisnik 8. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 27. novembra 2023

Vabilo na 7. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 12. oktobra 2023
Zapisnik 7. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 12. oktobra 2023

Vabilo na 6. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 30. avgust 2023
Zapisnik 6. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 30. avgust 2023

Vabilo na 5. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 30. maj 2023
Zapisnik 5. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 30. maj 2023


Vabilo na 4. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 8. maj 2023
Zapisnik 4. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 8. maj 2023

Vabilo na 3. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 9. marec 2023
Zapisnik 3. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 9. marec 2023

Vabilo na 2. redno sejo Sveta KS Ljubečna z dne 21. decembra 2022
Zapisnik 2. redne seje Sveta KS Ljubečna z dne 21. december 2022

VABILO NA 1. USTANOVNO SEJO SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 21. DECEMBER 2022
ZAPISNIK 1. USTANOVNE SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 21. DECEMBER 2022

ZAPISNIK 21. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 6. OKTOBER 2022

ZAPISNIK 20. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 2. JUNIJ 2022

ZAPISNIK 19. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 3. MAJ 2022

ZAPISNIK 18. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 24. FEBRUAR 2022

ZAPISNIK 17. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 21. DECEMBER 2021

ZAPISNIK 16. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 23. NOVEMBER 2021

ZAPISNIK 15. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 1. JULIJ 2021

ZAPISNIK 14. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 10. MAJ 2021

ZAPISNIK 13. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 23. FEBRUAR 2021

ZAPISNIK 12. DOPISNE SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 16. FEBRUAR 2021

ZAPISNIK 11. DOPISNE SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 9. DECEMBER 2020

ZAPISNIK 10. SEJA SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 16. JULIJ 2020

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 28. JANUAR 2020

ZAPISNIK 8. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 19. NOVEMBER 2019

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 5. SEPTEMBER 2019

ZAPISNIK 6. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 6. JUNIJ 2019

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 28. MAREC 2019

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 5. MAREC 2019

ZAPISNIK 3. SEJE ČLANOV SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 10. JANUAR 2019

ZAPISNIK 2. SEJE ČLANOV SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 3. DECEMBER 2018

ZAPISNIK 1. USTANOVNE SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 3. DECEMBER 2018VABILO IN ZAPISNIK 32. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 27. AVGUST 2014

VABILO IN ZAPISNIK 31. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 8. JULIJ 2014

VABILO IN ZAPISNIK 30. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 28. MAJ 2014

VABILO IN ZAPISNIK 29. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 23. APRIL 2014

VABILO IN ZAPISNIK 28. SEJE SVETA KS LJUBEČNA Z DNE 3. MAREC 2014Zapisnik 20. seje članov Sveta KS Ljubečna z dne 12. december 2012
Zapisnik 19. seje članov Sveta KS Ljubečna z dne 27. november 2012
 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje