KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Slavko Šlander
Čopova ul.25
3000 Celje
telefon: 03 54 71 706
gsm: 051 351 644
041 652 318
e-pošta: slavko.slander@celje.si
Predsednik: Mihael Zver
Koordinator: Janja König
uradne ure: tretja sreda v mesecu:
8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.30
vsak petek: 8.00 - 12.00
Predstavitev Mestne četrti Slavko Šlander
10x10
Otok je na splošno najbolj znano celjsko naselje, ki se je pričelo graditi kmalu po II. svetovni vojni, intenzivno pa leta 1962. Ime obstaja že praktično že iz 18. stoletja in je v zvezi z nekdanjimi poplavami. Po II. svetovni vojni je urbanistična zasnova razdelila Otok na tri dele Otok I , Otok II, in Otok III. Otok III, v kateri del spada tudi naša MČ, so začeli graditi že v omenjenih 60 letih. MČ Slavko Šlander spada v sklop 10-tih mestnih četrti.
Površina naše MČ je 22,42 ha in je po velikosti ena najmanjših. Imamo približno 2780 prebivalcev. To nam pove, da je naša MČ gosto naseljena. Praktično pozidana s stanovanjskimi objekti oziroma bloki. Prevladuje trgovinska dejavnost, sledita ji uslužnostna in obrtna, cca 50 dejavnosti.

Sedež MČ je v pritličju stolpnice Čopova 25. V Ulici V. Prekomorske brigade 4, imamo tako imenovane družbene prostore za delovanje DU, KO RK in KO borcev za vrednote NOB – vsi imenovani po Slavku Šlandru. Imamo dva volišča: Volišče v ŠCC, Pot na Lavo 22 in v družbenih prostorih MČ, Ul. V. Prekomorske brigade 4.

Pomembne ustanove in sodelovanje s: Šolskim centrom Celje, Srednjo zdravstveno šolo, Osnovno šolo Glazija in z II. OŠ Celje, ki jo obiskujejo otroci MČ. V parku pred šolo stoji spomenik - doprsni kip narodnega heroja Slavka Šlandra, sicer OŠ spada v KS Medlog.

Društva in organizacije v MČ:

1.Društvo upokojencev (DU) Slavko Šlander
2.Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Slavka Šlandra
3.Krajevna organizacija Rdečega križa Slavka Šlandra
4.Medgeneracijsko društvo Savinja ima v naši MČ skupino za samopomoč imenovano »Zvezdice«.
5.Folklorna skupina (FS) MČ Slavka Šlandra deluje že šesto leto. Letos so 15. junija izvedli jubilejni pet letni koncert »Ob kresi se dan obesi«.
6.Atlantida – glasbena skupina, ki ima instrumente in opremo shranjene v kletnih prostorih, kjer imajo tudi 1-krat tedensko vaje.

Vsi delujejo v družbenih prostorih, v Ulici V. Prekomorske brigade 4, Celje.

mc-slander

Organi Mestne četrti Slavko Šlander
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog MČ je svet MČ. Svet MČ šteje 7 članov. Člane sveta MČ izvolijo občani MČ Slavko Šlander na neposrednih in tajnih volitvah. Za območje volitev članov sveta MČ je območje celotne MČ ena volilna enota.

Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Mihael Zver   predsednik
2. Breda Pungaršek Žohar
  podpredsednica
3. Damir Ivančić   član
4. Matevž Jug   član
5. Andreja Baumgartner
  članica
6. Andrej Krajnc član
7. Rosana Črepinšek članica

 
Na področju komunalnega gospodarstva ter urejanja in varstva okolja zagotavljamo skupno z mestno občino primerne življenjske pogoje občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja ter sodelujemo pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov, njihovih sprememb in dopolnitev, urejanju pogojev za zagotavljanje prometne urejenosti in varnosti, sodelovanje z lastniki in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov, itd. Program dela je vsako leto bolj obsežen, ker nalog ni mogoče sproti realizirati in še vedno se pojavljajo nove. Vsako leto ocenjujemo urejenost okolja in pripravljamo predloge za podelitev priznanj ob prazniku MČ in predloge za priznanja Turističnega društva Celje.

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Breda Pungaršek Žohar    predsednica
2. Andrej Krajnc    namestnik
3. Luka Rovere    član
4. Matevž Jug   član
5. Matija Jurko član
6. Julijana Marn član
7. Roman Žnidaršič  član

Članice skupaj z aktivnimi poverjenicami DU, RK in ZB obiskujejo bolne krajane na domu in v domovih starejših, ob dnevu žena in materinskem dnevu, sodelujejo pri pripravah srečanja jubilejnikov 80, 85 in več let v decembru.

Odbor za družbene dejavnosti in prireditve:   funkcija:
1. Andreja Baumgartner    predsednica
2. Mihaela Zver    namestnica
3. Julijana Marn    članica
4. Ana Romih   članica
5. Danijel Polutnik    član

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Damir Ivančić    predsednik
2. Rosana Črepinšek    namestnica
3. Matevž Jug    član
4. Majda Kološa    član
5. Branko Podergajs Siussi    član

Uredniški odbor:   funkcija:
1. Matevž Jug  
2. Mihael Zver  
3. Breda Pungaršek Žohar  
4. Damir Ivančić  
5. Andreja Baumgartner  
6. Andrej Krajnc
7. Rosana Črepinšek
8. Branko Podergajs Siussi

Seje organov Mestne četrti Slavko Šlander

Zapisnik 4. redne seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 15. junij 2023

Zapisnik 3. redne seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 29. marec 2023

Zapisnik 2. redne seje Sveta MĆ Slavko Šlander z dne 23. januar 2023
Vabilo 2. redne seje Sveta MĆ Slavko Šlander z dne 23. januar 2023

Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 5. januar 2023
Vabilo 1. konstitutivna seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 5. januar 2023


Zapisnik 14. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 9. junij 2022
Vabilo 14. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 9. junij 2022

Zapisnik 13. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 16. marec 2022
Vabilo 13. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 16. marec 2022

Zapisnik 12. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 4. oktober 2021

Zapisnik 11. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 10. september 2021
Vabilo 11. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 10. september 2021

Zapisnik 10. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 21. maj 2021
Vabilo 10. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 21. maj 2021

Zapisnik 9. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 21.04.2021
Vabilo 9. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 21.04.2021

Zapisnik 8. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 16.09.2020
Vabilo 8. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 16.09.2020

Zapisnik 7. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne  30.07.2020
Vabilo 7. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 30.07.2020

Zapisnik 6. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 19. 02.2020
Vabilo 6. seja Sveta MČ Slavko Šlander z dne 19.02.2020


Zapisnik 5. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 25.09.2019
Vabilo 5. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 25.09.2019

Zapisnik 4. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 17.04.2019
Vabilo 4. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 17.04.2019

Zapisnik 3. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 02.04.2019
Vabilo 3. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 02.04.2019

Zapisnik 2. seja sveta MČ slavko Šlander z dne 16.01.2019
Vabilo 2. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 16.01.2019


Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 12.12.2018

Vabilo na 1. konstitutivno sejo sveta MČ Slavko Šlander z dne 12.12.2018

Zapisnik 10. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 3. 10. 2018

Vabilo na 10. sejo sveta MČ Slavko Šlander z dne 3.10.2018


Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje