Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Slavko Šlander
Čopova ul.25
3000 Celje
telefon: 03 54 71 706
fax: 03 54 71 706
gsm: 051 351 644
e-pošta: slavko.slander@celje.si
Predsednik: Mihael Zver
Koordinator: Janja König
uradne ure: tretja sreda v mesecu:
8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00
vsak petek: 8.00 - 12.00
Predstavitev Mestne četrti Slavko Šlander
10x10
Otok je na splošno najbolj znano celjsko naselje, ki se je pričelo graditi kmalu po II. svetovni vojni, intenzivno pa leta 1962. Ime obstaja že praktično že iz 18. stoletja in je v zvezi z nekdanjimi poplavami. Po II. svetovni vojni je urbanistična zasnova razdelila Otok na tri dele Otok I , Otok II, in Otok III. Otok III, v kateri del spada tudi naša MČ, so začeli graditi že v omenjenih 60 letih. MČ Slavko Šlander spada v sklop 10-tih mestnih četrti.
Površina naše MČ je 22,42 ha in je po velikosti ena najmanjših. Imamo približno 2780 prebivalcev. To nam pove, da je naša MČ gosto naseljena. Praktično pozidana s stanovanjskimi objekti oziroma bloki. Prevladuje trgovinska dejavnost, sledita ji uslužnostna in obrtna, cca 50 dejavnosti.

Sedež MČ je v pritličju stolpnice Čopova 25. V Ulici V. Prekomorske brigade 4, imamo tako imenovane družbene prostore za delovanje DU, KO RK in KO borcev za vrednote NOB – vsi imenovani po Slavku Šlandru. Imamo dva volišča: Volišče v ŠCC, Pot na Lavo 22 in v družbenih prostorih MČ, Ul. V. Prekomorske brigade 4.

Pomembne ustanove in sodelovanje s: Šolskim centrom Celje, Srednjo zdravstveno šolo, Osnovno šolo Glazija in z II. OŠ Celje, ki jo obiskujejo otroci MČ. V parku pred šolo stoji spomenik - doprsni kip narodnega heroja Slavka Šlandra, sicer OŠ spada v KS Medlog.

Društva in organizacije v MČ:

1.Društvo upokojencev (DU) Slavko Šlander
2.Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Slavka Šlandra
3.Krajevna organizacija Rdečega križa Slavka Šlandra
4.Medgeneracijsko društvo Savinja ima v naši MČ skupino za samopomoč imenovano »Zvezdice«.
5.Folklorna skupina (FS) MČ Slavka Šlandra deluje že šesto leto. Letos so 15. junija izvedli jubilejni pet letni koncert »Ob kresi se dan obesi«.
6.Atlantida – glasbena skupina, ki ima instrumente in opremo shranjene v kletnih prostorih, kjer imajo tudi 1-krat tedensko vaje.

Vsi delujejo v družbenih prostorih, v Ulici V. Prekomorske brigade 4, Celje.

mc-slander

Organi Mestne četrti Slavko Šlander
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog MČ je svet MČ. Svet MČ šteje 7 članov. Člane sveta MČ izvolijo občani MČ Slavko Šlander na neposrednih in tajnih volitvah. Za območje volitev članov sveta MČ je območje celotne MČ ena volilna enota.

Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Mihael Zver   predsednik
2. Matevž Jug
  podpredsednik
3. Marta Križnar Škapin
  članica
4. Matej Maligoj
  član
5. Majda Kološa
  članica

 
Na področju komunalnega gospodarstva ter urejanja in varstva okolja zagotavljamo skupno z mestno občino primerne življenjske pogoje občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja ter sodelujemo pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov, njihovih sprememb in dopolnitev, urejanju pogojev za zagotavljanje prometne urejenosti in varnosti, sodelovanje z lastniki in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov, itd. Program dela je vsako leto bolj obsežen, ker nalog ni mogoče sproti realizirati in še vedno se pojavljajo nove. Vsako leto ocenjujemo urejenost okolja in pripravljamo predloge za podelitev priznanj ob prazniku MČ in predloge za priznanja Turističnega društva Celje.

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:   funkcija:
1. Matej Maligoj
  namestnik
2. Roman Žnidar
  član
3. Metka Čobec
  članica
4. Ljubo Jankovič
  član
5. Gregor Napret član
6. Marjan Vižin član

Članice skupaj z aktivnimi poverjenicami DU, RK in ZB obiskujejo bolne krajane na domu in v domovih starejših, ob dnevu žena in materinskem dnevu, sodelujejo pri pripravah srečanja jubilejnikov 80, 85 in več let v decembru.

Odbor za družbene dejavnosti in prireditve:   funkcija:
1. Majda Kološa
  predsednica
2. Ruža Mavrič
  namestnica
3. Mihaela Zver
  članica
4. Daniel Polutnik
  član
5. Olga Čalasan
  članica

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Matevž Jug
  predsednik
2. Herta Koštomaj
  namestnica
3. Daniel Polutnik
  član
4. Marjan Vižin
  član
5. Andreja Banič
  članica

Uredniški odbor:   funkcija:
1. Mihael Zver
  predsednik
2. Matevž Jug
  namestnik
3. Marta Križnar Š.
  članica
4. Matej Maligoj   član
5. Majda Kološa
  članica
6. Matej Verdnik član
7. Ivana Miljevič članica
8. Ana Melavc članica
9. Vančo Tegov član
10. Branko Podergajs član

Seje organov Mestne četrti Slavko Šlander
Zapisnik 13. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 16. marec 2022
Vabilo 13. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 16. marec 2022

Zapisnik 12. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 4. oktober 2021

Zapisnik 11. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 10. september 2021
Vabilo 11. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 10. september 2021

Zapisnik 10. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 21. maj 2021
Vabilo 10. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 21. maj 2021

Zapisnik 9. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 21.04.2021
Vabilo 9. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 21.04.2021

Zapisnik 8. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 16.09.2020
Vabilo 8. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 16.09.2020

Zapisnik 7. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne  30.07.2020
Vabilo 7. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 30.07.2020

Zapisnik 6. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 19. 02.2020
Vabilo 6. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 19.02.2020


Zapisnik 5. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 25.09.2019
Vabilo 5. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 25.09.2019

Zapisnik 4. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 17.04.2019
Vabilo 4. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 17.04.2019

Zapisnik 3. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 02.04.2019
Vabilo 3. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 02.04.2019

Zapisnik 2. seja sveta MČ slavko Šlander z dne 16.01.2019
Vabilo 2. seja sveta MČ Slavko Šlander z dne 16.01.2019


Zapisnik 1. konstitutivne seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 12.12.2018

Vabilo na 1. konstitutivno sejo sveta MČ Slavko Šlander z dne 12.12.2018

Zapisnik 10. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 3. 10. 2018

Vabilo na 10. sejo sveta MČ Slavko Šlander z dne 3.10.2018

Vabilo na 8. sejo sveta MČ Slavko Šlander z dne 4.10.2017

Zapisnik 7. seje sveta MČ Slavko Šlander z dne 31. maj 2017

Vabilo za 7. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 31. maj 2017

Zapisnik 6. seje MČ Slavko Šlander z dne 5. oktober 2016

Vabilo za 6. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 5. oktober 2016

Zapisnik 5. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 18. maj 2016

Vabilo za 5. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 18. maj 2016

Zapisnik 4. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 7. oktober 2015

Vabilo za 4. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 7. oktober 2015

Zapisnik 3. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 15. april 2015

Vabilo za 3. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 15. april 2015

Zapisnik 2. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 26. november 2014

Vabilo za 2. Sejo sveta MČ Slavko Šlander z dne 26. november 2014

Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 23. oktober 2014


Vabilo za 16. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 14. oktober 2014

Zapisnik 14. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 19. marec 2014

Vabilo za 14. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 19. marec 2014

Zapisnik 13. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 4.12.2013

Zapisnik 12. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 2.10.2013

Vabilo za 13. sejo Sveta MČ Slavko Šlander z dne 4. december 2013

Zapisnik 11. seje Sveta MČ Slavko Šlander z dne 26. junij 2013
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje