Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Savinja
Ljubljanska c. 27 
3000 Celje
telefon: 03 492 73 83
gsm: 051 348 400
e-pošta: savinja@celje.si
Predsednik: Zdenka Zdolšek
Koordinator: Jelka Jošt
uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
drugi in četrti petek v mesecu: 11.00 - 13.00
Predstavitev Mestne četrti Savinja
10x10
Praznik MČ Savinja: 25. Junij


Društva in organizacije v MČ SAVINJA:
  • KRAJEVNA ORGANIZACIJA RK SAVINJA
  • ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB – KO SAVINJA.Organi Mestne četrti Savinja
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Zdenka Zdolšek   predsednica
2. Duško Herman   podpredsednik
3. Andrej Karner
  član
4. Lidia Majerič   članica
5. Terezija Sluga
  članica
6. Vladimir Pečnik
  član
7. Branko Pilko   član

 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in prometa:   funkcija:
1. Duško Herman   predsednik
2. Branko Pilko   namestnik
3. Vladimir Pečnik   član
4. Andrej Karner   član

Komisija za socialno varstvo in družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Terezija Sluga   predsednica
2. Lidia Majerič   namestnica
3. Cirila Dečko   članica
4. Štefanija Karner   članica
5. Vesna Zorzo   članica

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Rihard Mlekuž   predsednik
2. Duško Herman   namestnica
3. Terezija Sluga   članica

Seje organov Mestne četrti Savinja
 

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje