Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Savinja
Ljubljanska c. 27 
3000 Celje
telefon: 03 492 73 83
gsm: 051 348 400
e-pošta: savinja@celje.si
Predsednik: Zdenka Zdolšek
Koordinator: Jelka Jošt
uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
drugi in četrti petek v mesecu: 11.00 - 13.00
Predstavitev Mestne četrti Savinja
10x10
Mestna četrt Savinja je ena izmed 10 mestnih četrti v Mestni občini Celje. Šteje 1.548 prebivalcev (vir: CRP –centralni register prebivalstva – 20. 3. 2019) in obsega 336,45 ha površine (vir: LOCUS – prostorske informacijske rešitve d.o.o., - 1. marec 2017).

Kmalu po drugi svetovni vojni je bila naša MČ del hitro nastajajočega naselja Otok I, Otok II in Otok III – skupni imenovalec je bil Krajevna skupnost Otok Celje. Z nazivom KS Otok je delovala do 8. decembra 1974, ko so na volitvah izglasovali, da se KS razdeli na: KS Karel Destovnik Kajuh, KS Savinja in KS Slavko Šlander. Leta 1998 so vse KS preimenovali v današnje MČ.

Sedež MČ Savinja je v stolpnici Ljubljanska c. 27, 3000 Celje.


Levi breg zajema:
Čopovo ulico (neparne številke od 1 do 13), Trubarjevo ulico (parne številke od 26 do 56 in neparne od 65 do 97), Ljubljansko cesto (neparne številke od 27 do 41 – letno kopališče) in Ulico Tončke Čečeve.

Desni breg zajema:
Partizansko cesto (vse parne številke od 2 do 40 in neparne številke od 5 do 59/a), Grudnovo ulico, Vipavsko ulico, Tržaško ulico in Primorsko ulico ter naselje Lisce, (parne številke od 18 do 38 in neparne od 13 do 35).

Meje potekajo: od letnega kopališča, po Ljubljanski cesti proti centru Celja, mimo hotela Faraon, Ljubljanska cesta in AMD Šlander, do križišča s Čopovo ulico, nato po Čopovi ulici proti reki Savinji. Nadaljuje se preko mostu čez reko Savinjo, zavije levo do mestnega parka, v hrib preko Anskega vrha, po delu Lisc do meje s KS Pod gradom. Nadaljevanje ob meji z občino Žalec, nato po sredini toka reke Savinje, do izliva Ložnice v Savinjo. Nato proti toku Ložnice, zajame letno kopališče, t. j. do začetnega opisa.

MČ Savinja deluje od leta 1998. V tem času se je marsikaj postorilo. Zgradilo se je kar nekaj večstanovanjskih objektov. Tudi individualne hiše v gradnji ne zaostajajo. Prav tako se je zaradi dotrajanosti veliko objektov obnovilo.

Predsedniki Sveta MČ Savinja v mandatnih obdobjih:
  • 1998 – 2002 Mirko Fric Krajnc
  • 2002 – 2006 Petra Kodela Felicijan
  • 2006 – 2010 Dimitrij Černe
  • 2010 – 2014 Dimitrij Černe
  • 2014 – 2018 Dimitrij Černe
  • 2018 – 2021 Zdenka Zdolšek

Praznik MČ Savinja je 25. junij. Osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj MČ izvedemo skupaj s srečanjem starejših krajanov.

Enkrat letno izdamo glasilo MČ Savinja »Utrip«, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v MČ Savinja (672 gospodinjstev na dan 13. 12. 2021).

V MČ v zadnjem obdobju ne deluje nobeno krajevno društvo oz. organizacija. Pred leti pa sta delovali KO RK Savinja in KO ZB NOB.

Območje MČ zajema kar nekaj prelepih gozdov, travnikov, poti in s tem veliko možnosti gibanja v naravi.

V mestnem gozdu imamo prečudovito drevesno hiško, do katere vodijo lepo urejene poti, s pripadajočimi igrali, klopcami in raznimi rekviziti za razgibavanje. Drevesna hiška je zanimiva predvsem našim najmlajšim. Iz nje lahko v krošnjah dreves opazujejo ptice.

Na območju naše MČ se nahaja kopališče, kjer se vrši več športnih dejavnosti.

Občani se radi sprehajajo po urejenih sprehajalnih poteh, ki potekajo po levem in desnem bregu MČ, ob reki Savinji.


Organi Mestne četrti Savinja
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Zdenka Zdolšek   predsednica
2. Duško Herman   podpredsednik
3. Andrej Karner
  član
4. Lidia Majerič   članica
5. Terezija Sluga
  članica
6. Vladimir Pečnik
  član
7. Branko Pilko   član

 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in prometa:   funkcija:
1. Duško Herman   predsednik
2. Branko Pilko   namestnik
3. Vladimir Pečnik   član
4. Andrej Karner   član

Komisija za socialno varstvo in družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Terezija Sluga   predsednica
2. Lidia Majerič   namestnica
3. Cirila Dečko   članica
4. Štefanija Karner   članica
5. Vesna Zorzo   članica

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Rihard Mlekuž   predsednik
2. Duško Herman   namestnica
3. Terezija Sluga   članica

Seje organov Mestne četrti Savinja
VABILO NA 9. SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 17. MAREC 2022

ZAPISNIK 7. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 9. DO 15. DECEMBER 2021
VABILO NA 7. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 9. DO 15. DECEMBER 2021

ZAPISNIK 6. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 27. SEPTEMBER 2021
VABILO NA 6. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 27. SEPTEMBER 2021

ZAPISNIK 5. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. JULIJ 2021
VABILO NA 5. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. JULIJ 2021

ZAPISNIK 4. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 11. JUNIJ 2021
VABILO NA 4. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 11. JUNIJ 2021

ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 26. MAREC 2021
VABILO NA 3. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 26. MAREC 2021

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 3. DECEMBER 2020
VABILO NA 2. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 3. DECEMBER.2020

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 30. NOVEMBER 2020
VABILO NA 1. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 30. NOVEMBER 2020

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 15. JUNIJ 2020
VABILO NA 7. SEJO SVETA MČ SAVINJE Z DNE 15. JUNIJ 2020

VABILO IN ZAPISNIK 6. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. DECEMBER 2019

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 19. SEPTEMBER 2019

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 18. APRIL 2019

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 7. FEBRUAR 2019

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 17. DECEMBER 2018

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 6. DECEMBER 2018VABILO ZA 7. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 3. OKTOBER 2016 
VABILO ZA 6. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 24. MAREC 2016 
VABILO ZA 5. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 30. NOVEMBER 2015 
VABILO ZA 3. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 9. MAREC 2015 
ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 23. OKTOBER 2014 
VABILO  ZA 2. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 18. DECEMBER 2014 
VABILO 1. KONSTITUTIVNA SEJA SVETA MČ SAVINJA Z DNE 23. OKROBER 2014 
ZAPISNIK 19. SEJE SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 10.3.2014 
VABILO ZA 20. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 4.9.2014 
VABILO ZA 19. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 10.3.2014 
ZAPISNIK 18. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. DECEMBER 2013 
ZAPISNIK 17. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 30. SEPTEMBER 2013 
VABILO ZA 18. SEJO SVETA MESTNE ČETRTI SAVINJA Z DNE 12.12.2013
Zapisnik 16. seje Sveta MČ Savinja z dne 23. maj 2013

 

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje