KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Savinja
Ljubljanska c. 27 
3000 Celje
telefon: 03 492 73 83
gsm: 031 244 830
e-pošta: savinja@celje.si
Predsednik: Zdenka Zdolšek
Koordinator: Metka Krempuš
uradne ure: ponedeljek: od 9. do 11. ure
Predstavitev Mestne četrti Savinja
10x10
Mestna četrt Savinja je ena izmed 10 mestnih četrti v Mestni občini Celje. Šteje 1.548 prebivalcev (vir: CRP –centralni register prebivalstva – 20. 3. 2019) in obsega 336,45 ha površine (vir: LOCUS – prostorske informacijske rešitve d.o.o., - 1. marec 2017).

Kmalu po drugi svetovni vojni je bila naša MČ del hitro nastajajočega naselja Otok I, Otok II in Otok III – skupni imenovalec je bil Krajevna skupnost Otok Celje. Z nazivom KS Otok je delovala do 8. decembra 1974, ko so na volitvah izglasovali, da se KS razdeli na: KS Karel Destovnik Kajuh, KS Savinja in KS Slavko Šlander. Leta 1998 so vse KS preimenovali v današnje MČ.

Sedež MČ Savinja je v stolpnici Ljubljanska c. 27, 3000 Celje.


Levi breg zajema:
Čopovo ulico (neparne številke od 1 do 13), Trubarjevo ulico (parne številke od 26 do 56 in neparne od 65 do 97), Ljubljansko cesto (neparne številke od 27 do 41 – letno kopališče) in Ulico Tončke Čečeve.

Desni breg zajema:
Partizansko cesto (vse parne številke od 2 do 40 in neparne številke od 5 do 59/a), Grudnovo ulico, Vipavsko ulico, Tržaško ulico in Primorsko ulico ter naselje Lisce, (parne številke od 18 do 38 in neparne od 13 do 35).

Meje potekajo: od letnega kopališča, po Ljubljanski cesti proti centru Celja, mimo hotela Faraon, Ljubljanska cesta in AMD Šlander, do križišča s Čopovo ulico, nato po Čopovi ulici proti reki Savinji. Nadaljuje se preko mostu čez reko Savinjo, zavije levo do mestnega parka, v hrib preko Anskega vrha, po delu Lisc do meje s KS Pod gradom. Nadaljevanje ob meji z občino Žalec, nato po sredini toka reke Savinje, do izliva Ložnice v Savinjo. Nato proti toku Ložnice, zajame letno kopališče, t. j. do začetnega opisa.

MČ Savinja deluje od leta 1998. V tem času se je marsikaj postorilo. Zgradilo se je kar nekaj večstanovanjskih objektov. Tudi individualne hiše v gradnji ne zaostajajo. Prav tako se je zaradi dotrajanosti veliko objektov obnovilo.

Predsedniki Sveta MČ Savinja v mandatnih obdobjih:
  • 1998 – 2002 Mirko Fric Krajnc
  • 2002 – 2006 Petra Kodela Felicijan
  • 2006 – 2010 Dimitrij Černe
  • 2010 – 2014 Dimitrij Černe
  • 2014 – 2018 Dimitrij Černe
  • 2018 – 2021 Zdenka Zdolšek

Praznik MČ Savinja je 25. junij. Osrednjo prireditev s podelitvijo priznanj MČ izvedemo skupaj s srečanjem starejših krajanov.

Enkrat letno izdamo glasilo MČ Savinja »Utrip«, ki ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v MČ Savinja (672 gospodinjstev na dan 13. 12. 2021).

V MČ v zadnjem obdobju ne deluje nobeno krajevno društvo oz. organizacija. Pred leti pa sta delovali KO RK Savinja in KO ZB NOB.

Območje MČ zajema kar nekaj prelepih gozdov, travnikov, poti in s tem veliko možnosti gibanja v naravi.

V mestnem gozdu imamo prečudovito drevesno hiško, do katere vodijo lepo urejene poti, s pripadajočimi igrali, klopcami in raznimi rekviziti za razgibavanje. Drevesna hiška je zanimiva predvsem našim najmlajšim. Iz nje lahko v krošnjah dreves opazujejo ptice.

Na območju naše MČ se nahaja kopališče, kjer se vrši več športnih dejavnosti.

Občani se radi sprehajajo po urejenih sprehajalnih poteh, ki potekajo po levem in desnem bregu MČ, ob reki Savinji.


Organi Mestne četrti Savinja
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Zdenka Zdolšek
  predsednica
2. Duško Herman   podpredsednik
3. Vladimir Pečnik
  član
4. Branko Pilko   član
5. Lidia Majerič   članica
6. Rihard Mlekuž   član
7. Terezija Sluga   članica

 
Komisija za urejanje prostora, varstvo okolja in prometa:   funkcija:
1.  Duško Herman    predsednik
2.  Branko Pilko    namestnik
3.  Vladimir Pečnik    član 
4.  Rihard Mlekuž    član 

Komisija za socialno varstvo in družbene dejavnosti:   funkcija:
1. Terezija Sluga    predsednica
2. Lidia Majerič    namestnica
3. Branko Pilko    član
4. Vesna Zorzo    članica

Komisija za priznanja:   funkcija:
1. Rihard Mlekuž    predsednik
2. Duško Herman    namestnik
3. Terezija Sluga    članica

Seje organov Mestne četrti Savinja
Zapisnik 6. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 20. november 2023
Vabilo na 6. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 20. november 2023

Zapisnik 5. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 9. oktober 2023
Vabilo na 5. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 9. oktober 2023

Zapisnik 4. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 29. avgust 2023
Vabilo na 4. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 29. avgust 2023

Zapisnik 3. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 10. maj 2023
Vabilo na 3. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 10. maj 2023

Zapisnik 2. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 22. marec 2023
Vabilo na 2. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 22. marec 2023

Zapisnik 1. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 11. januar 2023
Vabilo na 1. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 11. januar 2023

Zapisnik konstitutivne seje Sveta MČ Savinja z dne 11. januar 2023
Vabilo na konstitutivno sejo Sveta MČ Savinja z dne 11. januar 2023


Zapisnik 11. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 10. november 2022
Vabilo na 11. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 
10. november 2022


Zapisnik 10. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 13. oktober 2022
Vabilo na 10. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 13. oktober 2022

Zapisnik 9. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 17. marec 2022
Vabilo na 9. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 
17. marec 2022
ZAPISNIK 7. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 9. DO 15. DECEMBER 2021
VABILO NA 7. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 9. DO 15. DECEMBER 2021

ZAPISNIK 6. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 27. SEPTEMBER 2021
VABILO NA 6. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 27. SEPTEMBER 2021

ZAPISNIK 5. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. JULIJ 2021
VABILO NA 5. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. JULIJ 2021

ZAPISNIK 4. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 11. JUNIJ 2021
VABILO NA 4. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 11. JUNIJ 2021

ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 26. MAREC 2021
VABILO NA 3. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 26. MAREC 2021

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 3. DECEMBER 2020
VABILO NA 2. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 3. DECEMBER.2020

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 30. NOVEMBER 2020
VABILO NA 1. DOPISNO SEJO SVETA MČ SAVINJA Z DNE 30. NOVEMBER 2020

Zapisnik 8. redne seje Sveta MČ Savinja z dne 24. september 2020
Vabilo na 8. redno sejo Sveta MČ Savinja z dne 24. september 2020

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 15. JUNIJ 2020

VABILO NA 7. SEJO SVETA MČ SAVINJE Z DNE 15. JUNIJ 2020VABILO IN ZAPISNIK 6. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 12. DECEMBER 2019

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 19. SEPTEMBER 2019

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 18. APRIL 2019

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 7. FEBRUAR 2019

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 17. DECEMBER 2018

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA MČ SAVINJA Z DNE 6. DECEMBER 2018

 

 
Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje