Here is a great website where you can find free website templates or buy professional joomla templates online.

KRAJEVNE SKUPNOSTI IN MESTNE ČETRTI

Mestna četrt Nova vas
Ul.br.Vošnjakov 1 
3000 Celje
telefon: 03 541 70 77
fax: 03 541 70 33
gsm: 041 513 800
e-pošta: nova.vas@celje.si
Predsednik: Maksimiljan Klemen
Koordinator: Matevž Zimšek
uradne ure:
  • torek: 9:00 do 12:00 in 13:00 do 15:00
  • sreda: 9:00 do 12:00 in 14:00 do 16:00
  • petek: 9:00 do 12:00
Predstavitev Mestne četrti Nova vas
10x10
Območje Nova vas se omenja že od leta 1849 in do leta 1935 spada k Občini Celje-okolica. Od leta 1935 spada kraj k občini Celje, v katero sta se združili občina Celje – mesto in Celje-okolica. Leta 1945 je ustanovljen kraj Nova vas, ki je že tedaj obsegal današnje območje.
Leta 1974 je na območju Nove vasi vzpostavljena krajevna samouprava, ustanovljena krajevna skupnost Nova vas, skupaj z Dečkovim naseljem. Do takrat je območje Nove vasi skupaj z Dečkovim naselje vključeno v KS Dolgo polje, ustanovljeno z odlokom Skupščine občine Celje.

KS Nova vas je ustanovljena decembra 1974. Prične se intenzivna stanovanjska izgradnja. Leta 1978 šteje KS Nova vas 3870 prebivalcev.

Na referendumu leta 1978 se krajani Nove vas odločijo za razdelitev od Dečkovega naselja. Meje MČ Nova vas so opisane v Statutu MČ.

Osrednji organ upravljanja je Svet MČ, s svojimi komisijami in koordinatorico.

Upravljanje sloni na določilih Statuta, sprejetega leta 1999. Leta 1998 je KS Nova vas preimenovana v Mestno četrt Nova vas. Svoje prostore ima v Ulici bratov Vošnjakov 1, v katerih gostuje tudi MČ Dečkovo naselje. MČ Nova vas je pretežno bivalno naselje z dejavnostmi, ki ljudem omogočajo oskrbo za normalno življenje.

Trenutno število prebivalcev je 4331, od tega je 3664 volivcev.Organi Mestne četrti Nova vas
Svet Mestne četrti:   funkcija:
1. Maksimiljan Klemen   predsednik
2. Dragotin Prtenjak   podpredsednik
3. Gregor Gregorin
  član
4. Vida Grivič
  članica
5. Majda Radjenovič
  članica
6. Jožica Tamše
  članica

 
Seje organov Mestne četrti Nova vas

Mestna občina Celje
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
10x10
telefon: 03 42 65 700
10x10
e-pošta:   mestna.obcina@celje.si
splet:   moc.celje.si
Uradne ure v mestni upravi
Mestne občine Celje
ponedeljek:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda:
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 16.30
petek:
od 8.00 do 12.30

Iskanje

© 2012 Mestna občina Celje